Co zamierza Litwa


Zmiana prezydencji w Unii Europejskiej Rozmowa z Wiesławem Wierzchosiem, konsulem honorowym Litwy w Szczecinie

–Z JAKIMI nadziejami Litwa przejęła przewodnictwo w Unii Europejskiej?
– Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. Litwa przewodniczy w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 1 lipca był ważnym dniem nie tylko dla Litwy, ale również dla Chorwacji, która oficjalnie stała się nowym członkiem UE, rozszerzając tym samym wspólnotę do 28 państw członkowskich. Prezydencja to prawdziwa okazja, aby udowodnić, że Litwa może zaprezentować swoje osiągnięcia zarówno w dziedzinie gospodarki, jak i kultury. Litwa może uruchomić rozwój przepisów unijnych i stać się centrum uwagi społeczności europejskiej. Kraj będzie promować ściślejszą współpracę z partnerami wschodnimi, kontynuować politykę rozszerzenia i wolnego handlu z partnerami strategicznymi. Będzie promować skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE, dlatego ważne będzie listopadowe spotkanie szefów państw UE i Partnerstwa Wschodniego, gdzie oczekuje się, że umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą zostanie podpisana przez przywódców. Litwa przejęła prezydencję od Irlandii, a 31 grudnia przekaże ją Grecji.

– Widzimy, jak zmienia się Polska dzięki funduszom unijnym. A jak przeobraża się Litwa? 
– Zobrazuję to na przykładzie Druskiennik, 20-tysięcznego miasta. W Druskiennikach jest jeden z piękniejszych na Litwie parków wodnych, kryty stok narciarski i lotnisko. Bardzo dobrze rozwija się też miasto portowe Kłajpeda. W 2012 r. w eksporcie i imporcie przeładowano tam 35 mln ton towarów. Kłajpeda jest miastem partnerskim Szczecina.

– Na koniec zapytam o litewski wątek związany z Pomorzem Zachodnim. Jak idą przygotowania do uroczystości w Pszczelniku? 
– Rzeczywiście, przed nami 80. rocznica bohaterskiego lotu dwóch litewskich lotników, którzy podróżując z Nowego Jorku do Kowna, rozbili się i zginęli w Pszczelniku pod Myśliborzem. W tym roku obchody mają szczególną oprawę. Rozpoczną się 14 lipca o godz. 10.30 mszą św. w katedrze metropolitalnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Mszy będzie przewodniczyć ksiądz arcybiskup Sigitas Tamkevičius, przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy. Wśród koncelebrantów będą również nasi księża – arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, oraz biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. Na nabożeństwo zapraszam wszystkich chętnych. 
Tego samego dnia o godz. 13 rozpoczną się uroczystości w Pszczelniku. Delegacji rządowej Republiki Litewskiej będzie przewodniczył minister spraw zagranicznych oraz minister obrony narodowej.

– Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Magdalena SZCZEPKOWSKA

Źródło: Kurier Szczeciński z dnia 4 lipiec 2013r.