Aktualności i wydarzenia

Herring Szczecin- ZMPSŚ SA - 19 Maj 2023

W imieniu Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie pragnę podziękować Zarządowi Morskich Portów Szczecin-Świnoujście za zaproszenie na te morskie wydarzenie.

Nasza 17 letnia wszechstronna relacja, zaowocowała m.in. podpisaniem umowy o współpracy z portem w Kłajpedzie oraz oczekujemy na oficjalną decyzję rządu Litwy i Polski w aspekcie połączenia promowego pomiędzy Kłajpedą i Świnoujściem.

Wiesław Wierzchoś
Konsul honorowy

Więcej informacji:
- Kurier Szczeciński - Herring Szczecin po raz 26

Patronat Konsulatu - Pszczelnik 2023

W nawiązaniu do spotkania z Krótkofalowcami RP w dniu 25.04.2023 otrzymałem pismo z prośbą o objęcie patronatem honorowym zlotu krótkofalowców "Pszczelnik 2023".

W imieniu Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie z atencją potwierdzam patronat oraz obecność podczas inauguracji międzynarodowego Zlotu Krótkofalowców "Pszczelnik 2023" w dniu 15.07.2023r.

Spotkanie z krótkofalowcami RP

Spotkanie z krótkofalowcami 25 Kietnia 2023

W dniu 25 kwietnia 2023 odbyłem spotkanie z krótkofalowcami Rzeczypospolitej Polski.

Obecni byli Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie - Piotr Skrzypczak; Sekretarz Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie - Stefan Jaworski oraz Wiesław Sienkiewicz - krótkofalowiec z Myśliborza.

Spotkanie z krótkofalowcami 25 Kietnia 2023

Podczas spotkanie omówiliśmy dotychczasową współpracę oraz plan na 15-16 lipiec 2023 - 90. rocznica przelotu przez Atlantyk bohaterskich lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa. Krótkofalowcy RP zaprosili na tą doniosła uroczystość krótkofalowców z Litwy i Niemiec .

Była to też okazja, żeby w imieniu Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie złożyć podziękowanie za 17 lat, nie tylko za obecności na dorocznych uroczystościach państwowych, ale również informowania o tym wydarzeniu krótkofalowców z Europy i Świata.

33 rocznica Restytucji

W 33 rocznicę Restytucji Rebubliki Litewskiej miałem zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Diasporą Republiki Litewskiej w Polsce, oddział w Szczecinie - 12.03.2023r.

Przesłaniem ważności roku 2023 jest dla Republiki Litewskiej 90-ta rocznica historycznego lotu bohaterskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, na którą planują przybyć 15 lipca 2023r. do Szczecina i Pszczelnika - JE Prezydent Republiki Litewskiej i JE Prezydent Rzeczypospolitej Polski.

Na zdjęciu artykuł - "Głos Nauczycielski" w Warszawie z dnia 29 Marca 2023

Spotkanie noworoczne w NATO Szczecin 2023

Na zaproszenie (23.01.2023 roku) Komendanta MNCNE Lieutenanta General Jürgen-Joachim von Sandrart, miałem zaszczyt uczestniczyć w Spotkaniu Noworocznym, które miało miejsce w dniu 23.01.2023 w Szczecinie.

Była to też okazja do spotkania kurtuazyjnego z Attache Obrony Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce płk. Vilmasem Šatas.

 

Więcej informacji:
- Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie

Spotkanie noworoczne w Państwowej Straży Pożarnej 2023

Noworoczne spotkanie (05.01.2023 roku) z Komendantami Zachodniopomorskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Mieliśmy okazję podsumować dotychczasową współpracę z Państwową Strażą Pożarną Rejonu Wilna oraz gotowość do dalszego pogłębinia tych relacji.

Od lewej: Zastępca Komendanta Zachodniopomorskiej PSP Starszy brygadier Marek Popławski, Konsul honorowy RL w Szczecinie Wiesław Wierzchoś oraz Komendant Zachodniopomorskiej PSP Nadbrygardier Jarosław Tomczyk

Spotkanie opłatkowe ze wspólnotą szczecińskich Litwinów - 11.12.2022

Spotkanie opłatkowe 2022

"Szanowny Panie Konsulu!

W imieniu wspólnoty szczecińskich Litwinów serdecznie dziękuję za życzenia świateczno-noworoczne.

Także Panu Konsulowi składamy życzenia pięknych Świąt Bożego Narodzenia i wszelakiej pomyślności w Nowym 2023 Roku.

Chciałbym podziękować Panu Konsulowi za udział w naszym tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania naszego Stowarzyszenia Litwinów" - Witold Narkiewicz

Podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Wileńskim – Szczecin, 17 Listopad 2022r.

Podpisanie umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecinńskim i Uniwersytetem Wileńskim

Pod auspicjami JM prof. Waldemara Tarczyńskiego - Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i JM prof. Arvydasa Petrauskasa - Rektora Uniwersytetu Wileńskiego, po kilkumiesięcznych konsultacjach i spotkań z strony Uniwersytetu Szczecińskiego Pro-Rektor ds. organizacyjnych Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz oraz ze strony Uniwersytetu Wileńskiego Wice Dziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof. dr. Vigity Vebraite i Kierownika Wydziału Prawa dr. hab. Vytautasa Nekrosiusa w dniu 17 Listopada 2022 w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetami.

Uniwersytety będą współpracować na bazie dotychczasowych osiągnięć naukowych, będą wymieniać i dzielić doświadczenia, korzystać z bogatej biblioteki Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego - jednej z największych w Europie - wykłady Prawa Litewskiego na Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadził m. in. dr. hab. Vytautas Nekrosius. Po podpisaniu Umowy o współpracy przez Rektora US Waldemara Tarczyńskiego i Pro-Rektora ds. Partnerstwa Arturasa Vasiliauskasa UW, nastąpiły przemówienia.

Podpisanie umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecinńskim i Uniwersytetem Wileńskim Głos w imieniu JE Eduardasa Borisovasa Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce (ważne sprawy państwowe uniemożliwiły przyjazd do Szczecina), zabrał konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś. Przedstawił rys historyczny łączący Litwę i Polską od 1385 Unia w Krewie, 1413 Unia Horodelska, 1569 Unia Lubelska, 1918 odzyskanie Niepodległości do czasów współczesnych, kiedy Litwa i Polska w 2004 roku wstąpiła do Unii Europejskiej. Państwo Litewskie ustanowiło w roku 2006 Konsulat w Szczecinie.

W dalszej części przemówienia Konsul przedstawił najważniejsze wydarzenia litewsko-polskie w Szczecinie i regionie Zachodniopomorskim:

2007 rok narodziła się idea upamiętnienia bohaterskich lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa w postaci umieszczenia w Katedrze Szczecińskiej tablicy upamiętniającej lot w lipcu 1933 roku z Nowego Jorku do Kowna - 17 lipca Lithuanica samolot, którym lecieli piloci litewscy (pierwsi w historii) rozbił się w Pszczelniku koło Myśliborza i Szczecina - ten historyczny lot poświęcony odrodzonemu państwu Litwy odbił się echem no Świecie. Idea spotkała się z akceptacją JE Egidijusa Meilunasa Ambasadador Republiki Litewskiej w Polsce, JE Abp Zygmunta Kamińskiego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz Republiki Litewskiej i Episkopatu Polski i Litwy.

2008 rok pomysłodawcy Tadeusz Macioł konsul honorowy Rzeczpospolitej Polski w Kłajpedzie i Wiesław Wierzchoś konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie, ufundowali tablicę bohaterskim lotnikom Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, która 13 lipca została odsłonięta przez JE Valdasa Adamkusa Prezydenta Republiki Litewskiej i poświęcona przez JE Abp Zygmunta Kamińskiego Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego.

2013 rok Lipiec - na 80 rocznica upamiętniająca bohaterskich lotników S. Dariusa i S. Girenasa przybyła JE Dalia Gribauskaite Prezydent Republiki Litewskiej do Katedry Szczecińskiej i Pszczelnika

2015 rok Czerwiec - podpisanie przez Prezydenta Piotra Krzystka i V-ce Mer Judite Simonaviciute Partnerstwa Miasta Szczecin i Kłajpedy

2019 rok podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Wileńskim - Wydział Medycyny

Na zakończenie mowy, Konsul Litwy podziękował za zaproszenie na tak doniosłe wydarzenie i życzył sukcesów w współpracy nie tylko w wymiarze litewsko-polskim i polsko-litewskim pomiędzy Uczelniami, ale również w wymiarze międzynarodowym.

Podsumowaniem uroczystości dokonał JM Rimvidas Petrauskas Rektor Uniwersytetu Wileńskiego z wykładem historycznym o relacjach litewsko-polskich z uszczegółowieniem każdej z Unii oraz wpływu dynastii Jagiellonów w Europie.

Więcej informacji:
- Kurier Wileński - strona 22-23
- Uniwersytet Szczeciński - artykuł
- Uniwersytet Szczeciński - film

Zaduszki w Pszczelniku 2022

Z okazji Dnia Zadusznych (2.11.2022) oddano hołd pamięci bohaterskim lotnikom litewskich S. Dariusa i S. Girenasa w Pszczelniku.

Symboliczne znicze zapalili w obecności konsula honorowego Republiki Litewskiej w Szczecinie ( w zał.): Pan Piotr Sobolewski - Burmistrz Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz Pan Rafał Skowron - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu.

Spotkanie Konsulów Honorowych - Warszawa, 18.10.2022

Na zaproszenie J.E. Eduardasa Borisovasa - Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce - w obecności służb dyplomatycznych i konsularnych Ambasady, w dniu 18.10.22 odbyło się spotkanie z konsulami honorowymi RL akredytowanymi na terenie RP. Omówiono sprawy bieżące Ambasady i Konsulatów oraz założenia działalności na przyszły rok.

Dla mnie była to okazja do przekazania zaproszenia JE Ambasadorowi o zaszczycenie swoją obecnością uroczystego podpisania Umowy w dniu 17 Listopada br. w Szczecinie, pomiędzy Uniwersytetami Szczecińskim i Wileńskim – zaproszenie JM Rektora US z uwagi na rangę wydarzenia zostało przyjęte i potwierdzone przez JE Ambasadora RL.

Omówiliśmy również przyszłoroczną 90. okrągłą rocznicę bohaterskiego czynu litewskich lotników S. Dariusa i S. Girenasa w Szczecinie i Pszczelniku.
JE Ambasador RL potwierdził starania o uczestnictwo Prezydentów: Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polski, w tym dla Litwy historycznym miejscu.

W załączeniu prezentacja spotkanie: PREZENTACJA

Spotkanie na US

W imieniu Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie, pragnę poinformować o intensyfikacji współpracy Uniwersytetów Regionu Zachodniopomorskiego z Uniwersytetem Wileńskim w Wilnie.

Pierwsze porozumienie podpisał Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (wywiad z tego wydarzenia dnia 15.04.2019 w wiadomościach Konsulatu), a w październiku tego roku prawdopodobnie nastąpi podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Wileńskiego z Uniwersytetem Szczecińskim.

Rozmawialiśmy o tych działaniach z JM Rektorem Waldemarem Tarczyńskim oraz Prorektorem ds. Organizacji Kingą Flagą-Gieruszyńską w dniu 21.06 i 12.09.2022. Prowadzone są rozmowy, żeby w tym wydarzeniu uczestniczył m.in. JE Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Eduardas Borisovas

Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie

89. rocznica bohaterskich lotników litewskich S. Dariusa i S. Girenasa - 10.07.2022

89 rocznica Lotników Litewskich

W imieniu J.E. Eduardasa Borisovas Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce, J.E. Abp Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz własnym, pragnę podziękować za przyjęcie zaproszenia na uroczystą Mszę Święta w intencji lotników, którą konsekrował biskupa diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej J. E. Henryka Wejmana i proboszcz ks. prałat Dariusz Knapik o godz.09:00 w Katedrze Metropolitalnej pw. Św. Jakuba w Szczecinie:

Zbigniew Bogucki - Wojewoda Województwa Zachodniopomorskiego

Angello Rella - A.H. Konsul Włoch

Zbigniew Zalewski - były Vice Prezydent Miasta Szczecin

Władysław Diakun - Burmistrz Miasta Police

Leszek Góździoł - były Starosta Polic

Płk Piotr Makuch - Komendant Policji Szczecin

Płk Marek Popławski - Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Szczecinie

Gen. Jacek Staśkiewicz - Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w stanie spoczynku

Kpt. ż.w. Mirosław Folta - Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie

Grażyna Adamska - Przeor Przeoratu Zachodniopomorskiego Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

Witold Narkiewicz - Prezes Mniejszości Litewskiej w Polsce oddz. Szczecin

Krystyna Korkuć - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wleńskiej, Nowogródzkiej, Polesia-"Świteź”

Jan Syrnyk - Przewodniczący Ukraińców w Polsce oddz. Szczecin

89 rocznica Lotników LitewskichW Pszczelniku, miejscu tragicznej śmierci lotników, o godz. 12:00 odbyła się liturgia słowa na cześć bohaterów litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa. Burmistrz Myśliborza Pan Piotr Sobolewski, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Pan Wiesław Wierzchoś powitali gości z Parlamentu Europejskiego, Sejmu RP, przedstawicieli z instytucji województwa zachodniopomorskiego, z miasta Kowna i rejonu kowieńskiego na Litwie, powiatu i miasta Myślibórz, służb mundurowych, policji, straży pożarnej, leśnictwa oraz dyrekcji szkoły wraz z uczniami Zespołu Szkół w Myśliborzu i Puńska im. S. Dariusa i S. Girenasa.

Chciałbym podziękować Ambasadzie Republiki Litewskiej , Burmistrzowi Miasta Myślibórz za wspólny wkład w logistykę w organizacji obchodów . 89 rocznica była szczególna z uwagi na obecność m.in. Członka Parlamentu Europejskiego Pani Elżbiety Rafalskiej, Posła Rzeczypospolitej Polski Pana Leszka Dobrzyńskiego oraz Wojewody Województwa Zachodnio-Pomorskiego Pana Zbigniewa Boguckiego.

Ranga tego lotu tak jak pokazuje historia, nabiera innego wymiaru i znaczenia do współczesnego czasu. I tak jak powiedziała Pani Elżbieta Rafalska i Pan Leszek Dobrzyński, że wolność nie jest Nam dana na zawsze – należy do niej dążyć różnymi drogami cały czas – i tak jak lotnicy S.Girenas i S.Darius poświęcili ten lot wolnej Litwie, w obliczu napaści Rosji na niepodległą Ukrainą, powoduje zwiększenie polsko i litewsko- polskiej integralności , w każdej dziedzinie .

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim Obecnym, w Uroczystości Szczecinie – Pszczelnik.

Z wyrazami szacunku

Wiesław Wierzchoś

Konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie

Więcej informacji:
- TVP3 Szczecin
- Suwalki24.pl
- STREFA:SE
- NIEDZIELA - strona 3

Przemianowanie na Armię Krajową

Na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie uczestniczyłem w uroczystości 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

13 lutego 2022 r., w południe w bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła została odprawiona uroczysta msza św. w intencji żołnierzy i dowódców Armii Krajowe, której przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński Abp Andrzej Dzięga.

Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty w kaplicy Armii Krajowej - dodatkowo Oddział IPN w Szczecinie zaprojektował i sfinansował wykonanie tablicy informacyjnej. Tablica wykonana jest z grawerowanego i zapuszczanego czarną emalią mosiądzu. 

Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie reprezentował dr Paweł Skubisz – Dyrektor Oddziału oraz Krzysztof Męciński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

W dniu 08.01.2022 w Szczecinku pożegnałem redaktora dr Krzysztofa Subocza

Towarzyszyli mi Prezes Stowarzyszenia Świteź - Pani Krystyna Korkuć oraz redaktor pism polonijnych na Świecie - dr Leszek Wątróbski. Do złożonego wieńca dołączył długoletni przyjaciel, były Konsul Generalny RP w Kłajpedzie, Tadeusz Macioł.

Krzysztof od 15 lat byłeś przyjacielem-kronikarzem opisującym wydarzenia, które następnie - poprzez Kurier Wileński - ukazywały się na Litwie. Wiele artykułów na stronie internetowej Konsulatu Republiki Litewskiej jest Twojego autorstwa. 

Bliskimi Twemu sercu byli bohaterscy lotnicy litewscy Steponas Darius i Stasys Girenas. To spod Twojego pióra wyszedł tekst do - w j. litewskim, polskim i angielskim - albumu Pamięci Bohaterów z okazji 75. rocznicy przelotu przez Atlantyk. Z albumem wiąże się historyczna wizyta Prezydenta Litwy - Valdasa Adamkusa i Prezydenta Polski - Lecha Kaczyńskiego w Pszczelniku k/Myśliborza oraz odsłonięcie Tablicy przez Prezydenta i poświęconej przez Abp Zygmunta Kamińskiego w Katedrze Metropolitalnej p.w. Św. Jakuba w Szczecinie.

Krzysztof byłeś i jesteś w naszej pamięci Wielkim Przyjacielem: Polski na Litwie i Litwy w Polsce.

Wiesław Wierzchoś
Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie

Więcej informacji:
- Kurier Wileński
- Szczecinek Nasze Miasto
- Strefa:SE

Dzień Zadusznych w Pszczelniku i Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie – 2.11.2021

Dzień Zaduszny 2021 Na zaproszenie Konsula honorowego Republiki Litewskiej w Szczecinie w Dniu Zadusznych, pamięć i cześć bohaterskich lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa w Pszczelniku oddali:

1. Piotr Sobolewski - Burmistrz Miasta Myślibórz

2. Andrzej Potyra - Starosta Myśliborski

3. Rafał Skowron - Dyrektor Szkoły im S.Dariusa i S.Girenasa

4. Mł.bryg Maciej Iwko - Komendant Powiatowy PSP w Mysliborzu 

5. Mł.insp. Rafał Janzen - Komendant PowiatowyPolicji w Myśliborzu

O godz. 18:00 w Bazylice Archikatedralnej p.w.  Św. Jakuba odbyła się Msza Święta za zmarłych, której przewodniczył JE Bp Henryk Wejman wspólnie m.in. z JE Bp seniorem Marianem Błażejewem Kruszyłowiczem, Proboszczem Bazyliki ks. Prałatem Dariuszem Knapik i Proboszczem seniorem ks. Janem Kazieczko.

Dzień Zaduszny 2021 Po Mszy Świętej odbyła się procesja w Bazylice z liturgią słowną w miejscach szczególnych m.in. przy kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej gdzie umieszczona jest tablica upamiętniająca bohaterskich lotników litewskich S. Dariusa i S. Girenasa, którą w Lipcu 2008 odsłaniał Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus a poświęcił Metropolita Szczecińsko-Kamieński JE Abp Zygmunt Kamiński.

M/S BRABANDER w Szczecinie – 29.07.2021

M/S Brabander w Szczecinie - 29.07.2021Szkuner "Brabander" pod dowództwem kpt. Ricardas Ramanauskas – flagowa jednostka Uniwersytetu Kłajpedzkiego – zawinął do Szczecina w godzinach popołudniowych jako jeden z pierwszych, w ramach "Żagle 2021".

Na zaproszenie oficjalnego przedstawiciela Uniwersytetu Kłajpedzkiego, Pani Ana Timonina -Mickevičienė, miałem zaszczyt wizytacji jednostki. Na spotkaniu (30.07) rozmawialiśmy o przyszłych wyzwaniach morskich oraz wspominaliśmy wcześniejsze zawinięcia do Szczecina, a szczególnie te, podczas Tall Ships Races 2007, z Prezydentem Algirdasem Brazauskasem wraz z Małżonką Krystyną na burcie.

W dniu jutrzejszym załoga z oficjalnym przedstawicielem Uniwersytetu będzie podejmowana przez organizatorów "Żagle 2021".

Więcej informacji:
- Kurier Wileński 5-6.08.2021

88. rocznica przelotu przez Atlantyk Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa

88 rocznica lotu bohaterów litewskich18 lipca 2021 roku jest szczególną datą dla Litwy, gdyż w tym roku odbyły się uroczystości państwowe na cześć bohaterskich lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa.

Mszę Świętą za lotników w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba w Szczecinie odprawił Metropolita Szczecińsko-Kamieński JE Abp Andrzej Dzięga w obecności oficjalnej delegacji litewskiej JE Ambasadora Eduardasa Borisovas, Attaché Obrony płk. Gitys Kazokas, Attaché Transportu Stanisław Widtmann oraz Konsula Honorowego RL w Szczecinie Wiesław Wierzchoś.

Miasto i Województwo reprezentował Vice-Wojewoda Marek Subocz i Doradca Wojewody Zbigniewa Boguckiego ds. współpracy zagranicznej oraz polityki pamięci dr Artur Staszczyk, natomiast branżę morską miasta Szczecin reprezentował Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej kpt. Mirosław Folta. Jak co roku obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia - „Świteź” z Przewodniczącą Krystyną Korkuć oraz Przeorat Zachodniopomorski KOŚSBM z Przeorem Grażyną Adamską.

88 rocznica lotu bohaterów litewskich O godz. 12:00 w Myśliborzu obyła się uroczystość nadania rondu obwodnicy Myśliborskiej imieniem Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa – odsłonięcia Tablicy dokonał JE Ambasador Republiki Litewskiej Eduardas Borisovas a poświęcił Metropolita Szczecińsko-Kamieński JE Abp Andrzej Dzięga.  

Konsulat Republiki Litewskiej w Szczecinie odnotowuje to jako fakt historyczny dla Miasta, Regionu 88 rocznica lotu bohaterów litewskichZachodniopomorskiego oraz Republiki Litewskiej – Imiona Bohaterów uwidocznione na rondzie będą podkreślać rangę Ich czynu, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również krajowym i międzynarodowym. Tą przesłanką kierowali się: Konsulat Republiki Litewskiej w Szczecinie, Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz, Przewodniczący Rady Miejskiej Myślibórz oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

List Gratulacyjny O godz. 13:00 odbyła się uroczystość pod pomnikiem Bohaterów, liturgię słowną odprawił  Metropolita Szczecińsko-Kamieński JE Abp Andrzej Dzięga wspólnie z księdzem Prałatem Aleksandrem Jaszczur, który następnie został nagrodzony Listem Gratulacyjnym za wieloletnią liturgie za bohaterskich lotników S. Dariusa i S. Girenasa przez JE Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borosovas. Takiego samego zaszczytu dostąpił Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie z okazji 15-letniej  służby konsularnej w regionie Zachodniopomorskim.

88 rocznica lotu bohaterów litewskich 88. obchody rocznicowe S. Dariusa i S. Girenasa są szczególne dla mnie, jako konsula, z uwagi dostąpienia zaszczytu odznaczenia mnie - przez Pana Burmistrza Piotra Sobolewskiego i Pana Marka Antczaka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu - Medalem „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej”. Odznaczenie te mobilizuje do dalszego budowania wspólnej wzorcowej współpracy polsko-litewskiej i litewsko-polskiej w Mieście i Gminie Myślibórz.

Pragnę podziękować wszystkim obecnym z Polski i Litwy za zaszczycenie  obecnością, podczas uroczystości 88 rocznicy bohaterskich lotników lotników S.Dariusa i S. Girenasa oraz udokumentowanie tego faktu przez   Patronów Medialny Konsulatu tj. TVP Szczecin, Szczecin Radio i Kuriera  Wileńskiego.

Z wyrazami szacunku,

Wiesław Wierzchoś
Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie

Więcej informacji:
- Radio Szczecin
- Kronika Szczecińska (od 14:02)
- Kurier Wileński z 20 lipca 2021

15-lecie Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie

15-lecie Konsulatu Republiki Litewskiej w SzczecinieSzanowni Państwo, Z okazji 15-lecia działalności (dokładny dzień nominacji w zał.) pragnę serdecznie podziękować Państwu i Każdemu z osobna, za współpracę w budowaniu bardzo dobrych relacji litewsko-polskich i polsko-litewskich w regionie Zachodniopomorskim oraz za życzliwość i wsparcie nie tylko - administracyjne Władz Województwa, Miasta Szczecin i Myśliborza, duchowe ze strony Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, Stowarzyszeń, TVP Szczecin, Kuriera Szczecińskiego - ale również finansowe ze strony wiodących Firm związanych z gospodarką morską.

W wywiadzie jaki udzieliłem redaktorowi dr. Krzysztofowi Subocz z Kuriera Wileńskiego (w zał.) wypowiedziałem się o głównych wydarzeniach Konsulatu - z uwagi na ograniczenie szpalt dziennika - nie byłem wstanie wymienić Każdego z imienia i nazwiska, ale proszę mi wierzyć, że każdego z Was zachowuję w mojej pamięci i przywołuję przy różnych rozmowach podczas spotkań. Szanowni Państwo, pragnę jeszcze raz Wam serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i prosić o podobne nastawienie na następne lata, bo to co wspólnie stworzymy w duchu chrześcijańskim ma służyć rozwojowi kultury, nauki i biznesu oraz bardzo dobrych relacji, tak jak na wstępie.

Pozostaję,

Z wyrazami szacunku

Wiesław Wierzchoś
Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie

Więcej informacji:
- Exequatur
- Kurier Wileński - 15 lat konsulatu RL w Szczecinie. Litwa i Polska wzorem sąsiedztwa
- Kurier Wileński 1-2.07.2021 (całe wydanie)

Pożegnanie

Pożegnanie Wiktora BuwelskiegoW dniu 18 maja 2021 roku na cmentarzu w Stargardzie odbyło się uroczyste pożegnanie
Wiktora Buwelskiego – Przewodniczącego Oddziału Wspólnoty Litwinów w Polsce.
W uroczystości żałobnej udział wzięli m.in.:

Andrzej Potyra - Starosta Powiatu Myśliborskiego,

Piotr Sobolewski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz,

Roman Matijuk - wcześniejszy Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz,

Krystyna  Korkuć - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia- „Świteż”,

Jan Syrnyk - Przewodniczący Szczecińskiego Związku Ukraińców w Polsce,

Przedstawiciele Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu.

Przed odczytaniem Listu Kondolencyjnego JE Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce (w zał.) słowo wstępne podkreślające zasługi Przewodniczącego Wiktora Buwelskiego w budowaniu bardzo dobrych relacji litewsko-polskich w regionie Zachodniopomorskim, wygłosił Konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie, a następnie w imieniu społeczności Burmistrz Miasta Myślibórz Pan Piotr Sobolewski.

Więcej informacji:
- List Kondolendyjny JE Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce

Kurier Wileński 3-4 grudzień 2020Kurier Wileński poprzez swojego stałego przedstawiciela w Polsce redaktora Krzysztofa Subocza opisuje najważniejsze wydarzenia litewsko-polskie i polsko-litewskie w Polsce i w regionie Zachodniopomorskim, od chwili powołanie w roku 2006, placówki konsularnej Republiki Litewskiej w Szczecinie. W załączeniu najnowsze wydanie Kuriera Wileńskiego z dnia 03-04 grudzień 2020.

Więcej informacji:
- Kurier Wileński 3-4.12.2020 (str. 11)

Ambasador otwiera wystawę sztuki litewskiej w szczecińskim Muzeum Narodowym – 4.09.2020r.

Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairiūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku

Wystawa litewskiej sztuki w SzczecinieNa zaproszenie Lecha Karwowskiego - Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie - przybył Eduardas Borisovas - Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce - wraz małżonką w celu otwarcia pierwszej w Polsce panoramicznej wystawy sztuki litewskiej przełomu XIX i XX wieku.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Muzeum Narodowym im. M. K. Čiurlionisa w Kownie przedstawia dzieła blisko 100 starannie wyselekcjonowanych litewskich artystów.

Wystawa litewskiej sztuki w SzczecinieWystawa jest prezentowana w przestrzeni wczesnomodernistycznego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie do 29.11.2020r.

Przed otwarciem wystawy w Muzeum Narodowym, J.E. Ambasador spotkał się z ks. Prałatem Dariuszem Knapikiem - Proboszczem Katedry Metropolitalnej, a po złożeniu kwiatów pod tablicą S. Dariusa i S. Girenasa, odmówił modlitwę za dusze bohaterskich lotników.

Więcej informacji:
- Muzeum Narodowe w Szczecinie
- Głos Szczeciński

Punkt Obsługi Cudzoziemców w Szczecinie

Otwarty dzisiaj (28 sierpnia br.) Punkt Obsługi Cudzoziemców jest przeznaczony do obsługi obywateli Unii Europejskiej oraz osób pochodzących z państw trzecich. W szczecińskiej placówce będą przyjmowane wnioski m.in.: o legalizację pobytu obywateli państw trzecich, wydanie dokumentów podróży, wydanie kart pobytu czy przedłużenie wizy. 

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski oraz konsulowie honorowi Ukrainy, Włoch, Litwy, Finlandii, Norwegii i Rosji - link do artykułu.

Uczczono 87. rocznicę lotu przez Atlantyk litewskich pilotów S. Dariusa i S. Girenasa

87 rocznica Lotników Litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa19 lipca odbyły się uroczystości związane z obchodami 87. rocznicy lotu przez Atlantyk litewskich lotników Steponasa Dariusa i Statysa Girenasa. Uroczystości tradycyjnie miały miejsce w Szczecinie oraz w Pszczelniku. W Katedrze Metropolitalnej pw. św. Jakuba w Szczecinie uroczystą mszę w intencji Bohaterów odprawił bp Henryk Wejman. Następnie delegacja udała się do Pszczelnika, gdzie przy pamiątkowym pomniku kontynuowano uroczystości zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz – Piotra Sobolewskiego.

87 rocznica Lotników Litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa GirenasaPodczas uroczystości spotkali się przedstawiciele władz z Polski i Litwy, samorządowcy i delegacje z różnych jednostek organizacyjnych województwa oraz mieszkańcy regionu.

Stronę litewską reprezentowali m. in.: ambasador Republiki Litewskie w Polsce - Eduardas Borisovas wraz z małżonką, attaché obrony - płk. Gytis Kazokas, konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie - Wiesław Wierzchoś oraz przedstawiciele władz samorządowych rejonu kowieńskiego.

87 rocznica Lotników Litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa GirenasaWojewództwo zachodniopomorskie reprezentowali: wicewojewoda Marek Subocz oraz dr Artur Staszczyk - doradca wicewojewody ds. międzynarodowych i polityki pamięci, a marszałka województwa: Zbigniew Chojecki - radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Obecni byli również Starosta Myśliborski Andrzej Potyra, zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marek Popławski, zastępca Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie ds. gospodarki leśnej - Krzysztof Sielecki oraz przedstawiciele szczecińskiego Stowarzyszenia Litwinów w Polsce.

87 rocznica Lotników Litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa GirenasaW przeddzień 87. rocznicy, piękny jubileusz obchodził Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA. Na obchody 70-lecia działalności została zaproszona oficjalna delegacja litewska.

Więcej informacji:
- Kurier Szczeciński
- Myślibórz
- TVP Szczecin
- TVP Szczecin
- Kurier Wileński 23-24.07.2020 (str. 12)

Spełnione marzenie Konsula

Hole In OneW dniu 04.05.2020 podczas rozgrywki golfowej w Binowie Park z udziałem Panów Józefa Linniczenko i Wiesława Witczaka, Konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś spełnił marzenie golfisty.

Po ponad 20 latach grania w golfa, trafił na dołku nr. 4 z 135 metrów piłeczką pierwszym uderzeniem - tzw. Hole In One.

Dyrektor Generalny Binowo Park Sławomir Piński, nadał procedurę odnotowania tego faktu w Klubie Golfowym.

Alma Mater Vilnensis w Szczecinie

Pożegnanie Komendanta Cegieły ze służbąW ramach XXXI Tygodnia Kresowego w Szczecinie, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia – „Świteź” 3 marca uroczyście rozpoczęto jego obchody w szczecińskiej Książnicy. Zainaugurowała go wystawa „Alma Mater – Uniwersytet Stefana Batorego w 440. rocznicę założenia i 100. rocznicę reaktywacji”.

Więcej informacji:
- Strefa SE
- Gwiazda Polarna USA

Pożegnanie ze służbą Komendanta zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Jacka Cegieły 14.02.2020

Pożegnanie Komendanta Cegieły ze służbąW dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste zdanie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz pożegnanie ze sztandarem jednostki.
Przy tej okazji, pragnę podziękować Panu Komendantowi za profesjonalizm i owocną współpracę oraz słowa uznania, które wyraził Pan w liście podsumowującym etap swojej kariery zawodowej.
Kierując wyrazy szacunku, życzę Panu zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie  Wiesław Wierzchoś

- List z podziękowaniami Komendanta Cegieły

Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna w Filharmonii Szczecińskiej 5.02.2020r.

Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna w Filharmonii Szczecińskiej W imieniu J.E. Eduardasa Borisovas Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce i własnym, pragnę  serdecznie podziękować  za wsparcie finansowe w wydarzeniu kulturalnym, podczas wystąpienia Narodowej Litewskiej Orkiestry Symfonicznej w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza: Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna w Filharmonii Szczecińskiej Krzysztof Urbaś - Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A., Maria Skubniewska - Dyrektor Polska Żegluga Morska S.A, Bogusław Trzciński - Prezes Zarządu Bulk Cargo-Port Szczecin oraz C. Hartwig Szczecin.

Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna w Filharmonii Szczecińskiej Licząc na dalsze wspólne budowanie relacji polsko-litewskich, nie tylko na kanwie kulturalnej,
Pozostaję,

Z wyrazami szacunku
Wiesław Wierzchoś
A.H Konsul

Więcej informacji:
- Podziękowania Ambasadora
- Kurier Wileński 13-14.02.2020
- Bumerang Polski Australia
- Strefa.se - Szwecja Polska Opinie Komentarze
- Tygodnik Wileńszczyzny 20-26.02.2020

Delegacja z portu Kłajpeda odwiedziła Szczecin 29.01.2020r.

W dniach 29-30.01 2020r., na zaproszenie Prezesa Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście S.A., przebywała oficjalna delegacja z portu Kłajpeda w następującym składzie:
Arturas Drungilas - Dyrektor Handlowy Portu, Karolis Grigalauskas - Dyrektor Generalny Terminalu Promowego , Igor Shulzhitsky - Dyrektor Handlowy KLASCO, Rūta Jakubauskienė - Dyrektor Rozwoju “ACHEMOS Grupė”. Delegacja z portu Kłajpeda odwiedziła Szczecin 29.01.2020r

Zarząd Portu reprezentowali:
Krzysztof Urbaś - Prezes Zarządu, Kazimierz Drzazg - Wice Prezes, Aneta Szreder-Piernicka - Dyrektor Handlowy, Jarosław Kotarski - Prezes Unity Line, Marek Kowalewski - Dyrektor Terminalu Promowego.
Rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy portami w aspekcie  płączenia promowego.

Oficjalna delegacja litewska odbyła również spotkanie z przedstawicielami Bulk Cargo-Port Szczecin:
Delegacja z portu Kłajpeda odwiedziła Szczecin 29.01.2020rBogusław Trzciński - Prezes Zarządu, Wiesław Wierzchoś - Pełnomocnik Prezesa ds. Restrukturyzacji, Paweł Pysiak - Dyrektor ds. Marketingu i Spedycji, Zbigniew Chachuła - Dyrektor ds. Logistyki. Dokonana została prezentacja i możliwości przeładunkowe Bulk Cargo-Port Szczecin, które spotkało się z zainteresowaniem i utrzymaniem wzajemnych kontaktów handlowych.

5 lutego w Filharmonii Szczecińskiej wystąpi Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna

Konsulat, jako mecenas koncertu Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Szczecinie - z okazji 100 lecia  Restytucji Republiki Litewskiej oraz 450 lecia Unii Lubelskiej, serdecznie zaprasza na wyjątkową ucztę dla szczecińskich melomanów - BEETHOVEN 250.

Więcej szczegółów na stronie Filharmonii Szczecińskiej oraz na łamach Kuriera Wileńskiego (strona nr. 5)

Jubileusz 30. rocznicy święceń biskupich Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza 6.01.2020r.

Jubileusz 30. rocznicy święceń biskupich Księdza Biskupa Mariana Błażeja KruszyłowiczaW Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie odbył się jubileusz 60. rocznicy kapłaństwa oraz 30. rocznicy sakry biskupiej J.E. Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Jubileusz 30. rocznicy święceń biskupich Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza

Konsul honorowy Wiesław Wierzchoś złożył gratulacje Jubilatowi oraz odczytał list Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce, podkreślający zasługi Jubilata w budowaniu więzi polsko-litewskich.

Więcej na stronie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Spotkanie z Konsulami Honorowymi Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej 4.12.2019r.

W dniu 4 grudnia w Ambasadzie Republiki Litewskiej odbyło się doroczne spotkanie z Konsulami Honorowymi Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: wspólnie podsumowaliśmy intensywny  2019 oraz omówiliśmy plany na 2020 rok - więcej informacji

Pamięci Lotników Litewskich - Święto Zmarłych 1.11.2019r.

W tym szczególny Dniu Pamięci za Zmarłych w Katedrze Metropolitalnej pw. Św Jakuba w Szczecinie, Wszystkich Świętych w Szczecine i PszczelnikuWszystkich Świętych w Szczecine i Pszczelniku przed tablicą upamiętniającą Bohaterów Litwy S. Dariusa i S. Girenasa, oddali hołd pamięci i modlili się za Nich: Ks. Prałat Proboszcz Katedry  Dariusz Knapik, Ks. Prałat Senior Jan Kazieczko, w obecności Konsula honorowego Republiki Litewskiej w Szczecinie

W Pszczelniku hołd pamięci  bohaterskim  lotnikom oddali: Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Sekretarz Gminy Katarzyna Królak, Wiceburmistrz Przemysław Klityński.

Wszystkich Świętych w Szczecine i Pszczelniku Wszystkich Świętych w Szczecine i Pszczelniku

Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą oficjalną wizytą w Warszawie - 16.07.2019r.

Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą oficjalną wizytą w Warszawie

W Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, pierwszą oficjalną zagraniczną wizytę, złożył Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda z Małżonką. Z tej okazji zostało wydane oficjalne śniadanie.

Na te doniosłe wydarzenie został zaproszony m.in. konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś.

86 rocznica przelotu przez Atlantyk bohaterskich lotników S. Dariusa i S. Girenasa - 14.07.2019r.

Państwowe uroczystości S.Dariusa i S.Girenasa rozpoczęły się o godz. 09:00 - jak co roku - od Mszy Świętej za bohaterów litewskich w Szczecińskiej Bazylice Archidiecezjalnej, którą odprawił Metropolita Szczecińsko-Kamieński J.E. Abp. Andrzej Dzięga, a następnie o godz.12:00 w Pszczelniku.

Oficjalną delegację Republiki Litewskiej reprezentował J.E. Edvardas Borisovas, Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce. Stronę  Rzeczypospolitej Polski, reprezentował Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Międzynarodowych dr. Artur Staszczyk.

Więcej informacji:
- Ambasada Republiki Litewskiej
- TVP 3 Szczecin

Tradycyjne spotkanie przedstawicieli miast partnerskich podczas Dni Morza w Szczecinie - 15.06.2019r.

Konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie, na zaproszenie Prezydenta Miasta, uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich w Szczecinie. Tradycyjnie, owe spotkania, odbywają się podczas Dni Morza jak i finałów regat The Tall Ships Races.

Wśród zaproszonych przedstawicieli był m. in. Arvydas Cesiulisem - zastępca Burmistrza Kłajpedy.

Link do artykułu: Ambasada Republiki Litewskiej.

Współpraca Litewsko-Polska dwóch Uniwersytetów:  Wileńskiego w Wilnie i Medycznego w Szczecinie.

Współpraca Uniwersytetów15 kwietnia 2019 roku w wyniku ścisłej współpracy z J.M. Rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i przy mocnym zaangażowaniu Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce - podpisano Umowę o Współpracy w/w Uniwersytetów.

Znaczenie tej współpracy zostało odnotowane  przez redaktora  gazet polonijnych Leszka Wątróbskiego i skutkowało wywiadem z Rektorem PUM prof. Bogusławem Machalińskim.

Wywiad ukaże się prawie na wszystkich kontynentach Świata:
1. Gazeta Polonijna w Szwecji - link do artykułu.
2. Dziennik Polonii w Kanadzie - link do artykułu.
3. Bumerang Polski w Australii - link do artykułu.

Ambasador Republiki Litewskiej z oficjalną wizytą w Szczecinie – 14-15.03.2019r.

Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie.Eduardas Borisovas – Ambasador Litwy w Polsce oficjalnie odwiedził Pomorze Zachodnie, po raz pierwszy od objęcia stanowiska. Powodem były spotkania z najważniejszymi przedstawicielami Województwa, Miasta, Kultury, Uczelni oraz Gospodarki Morskiej. Rozmowy, na temat dotychczasowej i przyszłej współpracy, przebiegły w przyjaznej atmosferze, co pogłębia wzorcowe relacje litewsko-polskich w regionie zachodniopomorskim.

Ambasador uczestniczył również w historycznym podpisaniu umowy współpracy (wspólnych badań, wymianie kadry akademickiej i studentów ) pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, a Uniwersytetem Wileńskim – uczelnią założoną w 1579 roku przez króla Polski Stefana Batorego.

W imieniu J.E. Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce oraz własnym, pragnę podziękować za bardzo dobre i życzliwe przyjęcie:

 1. Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu – J.E Abp Andrzej Dzięga.
 2. Wojewodzie Województwa Zachodniopomorskiemu – Tomasz Hinc.
 3. Wice Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiemu – Jarosław Rzepa.
 4. Prezydentowi Miasta Szczecin – Piotr Krzystek.
 5. Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu – J.M. prof. Bogusław Machaliński oraz prof. Maria Giżewska.
 6. Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu – J.M. Prof. Jacek Wróbel.
 7. Wice Prezesowi Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście – Kazimierz Drzazga.
 8. Zarządcy Komisarycznemu Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie – Paweł Brzezicki.
 9. Dyrektor Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza – Dorota Serwa.
 10. Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz – Piotr Sobolewski.
 11. Staroście Myśliborskiemu – Andrzej Potyra.
 12. Dyrektor Szkoły im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu – Elżbieta Urbaniak.
 13. Przewodniczącemu Mniejszości Litewskiej regionu Zachodniopomorskiego – Wiktor Buwelski.
Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie. Wizyta Ambasadora Litwy w Szczecinie.

Więcej informacji:
- Urząd Marszałkowski
- TVP 3 Szczecin

Uroczystości w Korpusie Wielonarodowym Północno-Wschodnim – 11.03.2019r.

20 rocznica przystąpienia Polski do NATO

W związku z 20. rocznicą przystąpienia Polski do NATO (12.03.1999r.) odbyły się uroczystości w Koszarach Bałtyckich. Do Szczecina przybył m.in. Andrzej Duda – Prezydent Polski, a Republikę Litewską reprezentował Eduardas Borisovas – Ambasador Litwy w Polsce.

101. rocznica Odrodzenia Państwa Litewskiego oraz 450-lecie Unii Lubelskiej spotkały się z oficjalnymi uroczystościami w Warszawie.101. rocznica Odrodzenia Państwa Litewskiego oraz 450-lecie Unii Lubelskiej spotkały się z oficjalnymi uroczystościami w Warszawie.

19.02.2019r. z okazji 101. rocznicy odbyło się spotkanie na Zamku Królewskim, organizowane przez Eduardasa Borisovas – Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce.

Natomiast 19.02.2019r. w Pałacu Prezydenckim odbył się uroczysty obiad na cześć Dalii Grybauskaitė – Prezydenta Republiki Litewskiej, zorganizowany przez Andrzeja Dudę – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W tych doniosłych wydarzeniach uczestniczył Wiesław Wierzchoś – Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie.

2019 rokiem Unii Lubelskiej1 lipca 1569 zawarta została unia polsko-litewska. Wspólne państwo Polaków i Litwinów - Rzeczpospolita Obojga Narodów - trwało przez ponad dwa wieki.

Senat RP ustanowił rok 2019, Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

Misja dyplomatyczna JE Šarūnas Adomavičius Odznaczenia Ambasadora RLAmbasadora Republiki Litewskiej w Polsce dobiegła końca. Jednak zasługi i podjęte działania przez JE Šarūnas Adomavičius, w budowaniu wzorcowych relacji polsko-litewskich, pozostaną. Potwierdzeniem tego są odznaczenia Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Odznaczenia Ambasadora RLPolskiej oraz Krzyżem Zasługi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

26 października 2018 roku, na zaproszenie JE Šarūnas Odznaczenia Ambasadora RLAdomavičius – Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce, udali się z wizytą JE Abp Andrzeja Dzięgi – Metropolita Szczecińsko- Kamieński oraz Wiesław Wierzchoś – Konsul Honorowy Litwy w Szczecinie. Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy w Zachodniopomorskim oraz uhonorowanie JE Šarūnas Adomavičius Krzyżem Zasługi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez JE Abp Andrzeja Dzięgę.

6 listopada 2018 roku JE Šarūnas Adomavičius przyjął odznaczenie za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy w Pałacu Prezydenckim. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, dokonał Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski » link «.

14.09.2018r. odbyły się uroczystości z okazji 15-lecia nadania Szkole Ponadgimnazjalnej nr 3 imieniem bohaterskich lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa w Myśliborzu przebiegła w sposób godny i dostojny. 15-lecie ZSP nr 3 w Myśliborzu

Począwszy od Mszy Świętej i poświęceniu sztandaru Szkoły - ufundowanego m.in. przez Vice Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepę i Starostę Powiatu Myśliborskiego Panią Danutę Patkowską - przez księdza kanonika Jerzego Tobiasza, a następnie w Ośrodku Kultury, gdzie Dyrektor Pani Elżbieta Urbaniak podsumowała wyniki i sukcesy Szkoły im. S. Dariusa i S. Girenasa.

Na zdjęciu artykuł, który ukazał się w Kurierze Szczecińskim w dniu 18.09.2018r.

 

85. rocznica przelotu przez Atlantyk
bohaterskich lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasisa Girenasa
Szczecin - Przczelnik 15.07.2018

W dniu 15 Lipca 2018 roku o godz. 08:50 pod Bazylikę Archikatedralną p.w. Św. Jakuba w Szczecinie, podjechała kolumna rządowa z oficjalną delegacją Republiki Litewskiej, której przewodniczył Minister Spraw Zagranicznych Linas Antanas LINKEVIČIUS.
Przewodniczącemu towarzyszyli m.in.:
Raimundas KAROBLIS
Minister Ochrony Kraju
Šarūnas ADOMAVIČIUS
Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Deividas MATULIONIS
Wicekanclerz Rządu Republiki Litewskiej
Edvinas KERZA
Wiceminister Ochrony Kraju
Ričardas DEGUTIS
Wiceminister Transportu Republiki Litewskiej

Delegację przywitał Przewodniczący oficjalnej delegacji Rzeczypospolitej Polski Minister Spraw Zagranicznych Jacek CZAPUTOWICZ .
Przewodniczącemu towarzyszyli m.in.:
Mariusz BŁASZCZAK
Minister Obrony Narodowej
Bogusław WINID
Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa

Mszę Świętą za bohaterskich lotników litewskich S. Dariusa i S. Girenasa koncelebrował Metropolita Szczecińsko-Kamieński J.E. Abp Andrzej Dzięga. Ta doniosła uroczystość, upamiętniająca Bohaterów Litwy w Bazylice Metropolitalnej p.w. Św. Jakuba, zbiegła się z 10-tą rocznicą obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa. Wówczas Prezydent Valdas Adamkus odsłonił Tablicę Bohaterom Litwy, a poświęcił ją w Bazylice Metropolita Szczecińsko-Kamieński J.E Abp Zygmunt Kamiński. Tablicę ufundowali, z potrzeby serca, A.H. Konsul Rzeczypospolitej Polski w Kłajpedzie Tadeusz Macioł i A.H. Konsul Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś.

Po Mszy Świętej i złożeniu kwiatów pod Tablicą, delegacje Rzeczypospolitej Polski i Republiki Litewskiej, udały się do Pszczelnika gdzie o godz. 12:00 w miejscu zakończenia tragicznego lotu, odbyła się uroczystość główna poświęcona bohaterskim lotnikom Republiki Litewskiej.

Uroczystości w Szczecinie-Pszczelniku odbyły się w asyście Orkiestry Wojsk Powietrznych Litwy oraz Kompanii Reprezentacyjnej Litwy i Polski.

85 rocznica Lotników Litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa85 rocznica Lotników Litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa 85 rocznica Lotników Litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa

Więcej informacji:
- TVP 3 Szczecin 15.07.2018
- TVP 3 Szczecin 14.07.2018
- MSZ Republiki Litewskiej
- TVP 3 Szczecin 15.07.2018
- Kurier Szczeciński 15.07.2018
- Polskie Radio
- Kurier Plus USA (str. 3)
- Myślibórz
- Express Australijski
- Film z obchodów 85. rocznicy lotu


Z okazji 100 lecia restytucji Republiki Litewskiej

Z okazji 100 lecia restytucji Republiki Litewskiej oraz 85 rocznicy przelotu przez Atlantyk Bohaterskich Lotników Litewskich, Konsul Honorowy udzielił obszernego wywiadu, który ukazał się w magazynie Express Australijski.

Więcej informacji: Express Australijski

14 rocznica wejścia Polski do UE
Szczecin 7.05.2018r.

Z okazji 14 rocznicy przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej - odbył się Raut Europejski, który zorganizował Business Club Szczecin. Udział wzięli m.in:

14 rocznica wejścia Polski do UE
od lewej: Prof. Dariusz Zarzecki, Wice Prezydent Miasta Szczecin Stanisław Lipiński, Prof. Stanisław Flejtarski, Gen. Henryk Cegiełka, A.H. Konsul Litwy Wiesław Wierzchoś

Steponas Darius i Stasys GirenasZ okazji 100 lecia Restytucji Państwa Litewskiego załączamy link poświęcony bohaterskim lotnikom S.Dariusa i S.Girenasa, którzy 17 lipca 1933 roku lecąc z Nowego Jorku do Kowna oddali życie w Pszczelniku.

Lot dedykowany Ojczyźnie Litwie, odbił się szerokim echem na Świecie z uwagi na fakt, że jako pierwsi w ubiegłym wieku, dokonali przelotu przez Atlantyk we dwójkę.

Za zgodą autora, umieszczamy link do filmu: Przerwany Lot

W tym wyjątkowym dniu 16 lutego 2018r., Konsulat prezentuje Logo 100-lecia Odrodzonej Litwy.

100-lecie Odrodzonej Litwy

JE Czesław Okińczyc z wizytą w Szczecinie

W dniach 6-7 stycznia 2018r., na zaproszenie Konsulatu, odwiedził nasze miasto tytularny Ambasador Republiki Litewskiej. Celem wizyty było zgłębienie dotychczasowych relacji oraz rozszerzenie współpracy pomiędzy Litwą i regionem zachodniopomorskim.

Wizyta Czesława Okińczyc w Szczecinie Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami Stoczni Szczecińskiej [link] oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA. Zdynamizowanie realizacji połączenia promowego Kłajpeda – Świnoujście było głównym tematem rozmów. Natomiast Zarząd Stoczni Szczecińskiej, podpisując umowę z Radiem znad Willi, rozszerzył swoje działania marketingowe na terenie Litwy, Łotwy i Estonii.

Wizyta Czesława Okińczyc w Szczecinie Kolejne spotkanie odbyło się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Ambasador, będąc Członkiem Rady Wileńskiego Uniwersytetu, był szczerze zainteresowany inicjatywą nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy Uniwersytetami, które zostały zainicjowane przez Rektora PUM i JE Šarūnasa Adomavičiusa Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce.

Wizyta Czesława Okińczyc w Szczecinie 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Litwę i Polskę, coroczne lipcowe obchody tragicznego lotu bohaterskich lotników litewskich S. Dariusa i S. Girenasa – w tym roku obchody 85. rocznicy – oraz wspólnie wypracowane wzorcowe relacje litewsko-polskie w regionie, przyczyniły się do spotkania Konsula i Ambasadora z JE Abp Andrzejem Dzięgą Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim.

Konsul Honorowy odznaczony Krzyżem Komandorskim - Poznań 2.12.2017r.

Na wniosek Przeoratu Zachodniopomorskiego, odznaczono Wiesława Wierzchoś Krzyżem Komandorskim III Klasy - Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika (Strona Główna ROSSBM).

Więcej informacji: 166 Inwestytura ROSSBM

Zaduszki w Pszczelniku 2.11.2017r.

Zaduszki 2017 PszczelnikTradycyjnie, jak co roku, w Dzień Zaduszny miejsce zakończenia tragicznego lotu litewskich bohaterów S. Dariusa i S. Girėnasa odwiedzili i oddali hołd przedstawiciele naszego regionu.

Zaduszki 2017 Pszczelnik

Więcej informacji, które ukazały się w Kurierze Wileńskim (pełna wersja Kuriera):
- Kurier Wileński 2017.11.06 (str. 3) - Kurier Wileński

Dwa ważne wydarzenia miały miejsce w Wilnie i w Szczecnie w dniu 25.10.2017r.

W Wilnie odbyło się forum biznesowe „Litwa – Polska: czego jeszcze nie znamy.” („Lithuania-Poland: what we do not know yet?”) zorganizowane przez Polsko-Litewską Izbę Handlową. Współorganizatorem forum była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, a patronem medialnym gazeta “Lietuvos žinios”.

Na zaproszenie Pana Jarosława Niewierowicz (Prezydent Polsko-Litewskiej Izby Handlowej) udział w forum wzięli przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A. w kontekście prowadzonych rozmów dotyczących połączenia promowego Kłajpeda–Świnoujście. Obecni byli również Pan Czesław Okińczyc – sygnatariusz Kart Niepodległości Litwy, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie – oraz Pan Rimantas Šidlauskas – były Ambasador  w Moskwie i Kanadzie, a obecnie Dyrektor Generalny Izby Handlowej Litwy – którzy w czynny sposób wspierają ideę połączenia promowego Kłajpeda–Świnoujście.

Więcej informacji:
- http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/gera-lietuvos-ivaizdi-gadina-politiku-akibrokstai/253110
-
https://www.facebook.com/pg/LietuvosZinios/photos/?tab=album&album_id=1968255273201323

W Szczecinie odbyło się forum turystyczne zorganizowane przez Departament Turystyki Republiki Litewskiej, przy współudziale Ambasady i Konsulatu - Konsulat Republiki Litewskiej w Szczecinie reprezentowany był przez Asystenta Konsula Artura Wierzchoś.

Prezentacja oferty turystycznej, dziedzictwa kulturowego i możliwości współpracy z Litwą została przedstawiona lokalnym firmom i organizacjom administracji publicznej regionu zachodniopomorskiego. Przebieg i relacja z forum została zarejestrowana przez patronów medialnych, tj. TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Szczecin, Świat Biznesu oraz Kurier Wileński i Radio znad Wilii.

Konsulat Republiki Litewskie w Szczecinie pragnienie bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom i wszystkim dostojnym Gościom, którzy przyjęli zaproszenie.

Więcej informacji, które ukazały się w Kurierze Wileńskim (pełna wersja Kuriera):
- Kurier Wileński 2017.10.28-30 (str. 9) - Kurier Wileński
- Reportaż (film) - Kurier Wileński

Powstaje nowa droga morska

Wiele wskazuje na to, że po wielu latach starań dojdzie do uruchomienia połączenia promowego pomiędzy Świnoujściem a litewską Kłajpedą. Pod koniec sierpnia w Kłajpedzie toczyły się rozmowy o uruchomieniu przewozów promami pasażersko-towarowymi na tej linii.

Wzięli w nich udział m.in. Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, Piotr Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej oraz Wiesław Wierzchoś, pełnomocnik ZMPS-Ś ds. połączenia promowego Świnoujście-Kłajpeda, konsul honorowy Litwy w Szczecinie. Z kolei negocjatorami ze strony litewskiej byli m.in. Linas Sabaliauskas, zastępca dyrektora generalnego koncernu Achemos Grupe, który jest właścicielem terminalu promowego w Kłajpedzie, i Jonas Nazarovas, dyrektor zarządzający DFDS Seaway AB Litwa – armatora promowego.

Polska strona przedstawiła mocne argumenty w postaci planów rozwojowych w latach 2019-2022. Chodzi o kontynuację budowy dróg międzynarodowych S3 i A1 oraz rozbudowę terminalu promowego w Świnoujściu. Umożliwi to znaczny wzrost tranzytu towarów na linii Północ – Południe. W związku z tym operatorzy promowi i operatorzy terminalów promowych obu stron doszli do wniosku, że warto utworzyć nową drogę morską łączącą obydwa kraje i poprzez to oferować
większe możliwości przewozowe dla spedytorów i przewoźników.

Kompania żeglugowa DFDS Seaways AB poinformowała już swoich klientów o planach uruchomienia takiej linii i zadeklarowała przewóz od 60 do 120 samochodów ciężarowych z ładunkiem tygodniowo.
Szczegóły porozumienia pomiędzy stronami zostaną omówione podczas ponownego spotkania w listopadzie br. Podczas spotkania ma zapaść ostateczna decyzja o ustanowieniu połączenia promowego pomiędzy Świnoujściem a Kłajpedą.
wab

*Artykuł ukazał się w Świat Biznesu październik-listopad 2017, str. 28.

Więcej informacji, które ukazały się w Kurierze Wileńskim (pełna wersja Kuriera):
- Kurier Wileński 2017.09.23-25 (str. 17) - Kurier Wileński
- Kurier Wileński 2017.10.20 (str. 2) - Kurier Wileński

Pierwsza wizyta Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Polsce (4.10.2017r.)

Wizyta Metropolity Na zaproszenie Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce JE Sarūnasa Adomavičiusa przybył do Warszawy z oficjalną wizytą Metropolita Szczecińsko-Kamieński JE Abp Andrzej Dzięga, w towarzystwie Konsula honorowego Litwy w Szczecinie Wiesława Wierzchoś.

Celem wizyty było omówienie dotychczasowej współpracy oraz szczegółów dorocznych państwowych obchodów poświęconych bohaterskim lotnikom litewskim S.Dariusa i S.Girenasa w Bazylice Metropolitalnej w Szczecinie, ze szczególnym akcentem na przyszłoroczne obchody 85 rocznicy.

Nadmienić należy fakt, że od 2008r. Wizyta Metropolityw Katedrze – wówczas Tablica upamiętniająca wyczyn bohaterskich lotników została odsłonięta z okazji 75 rocznicy przez Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa i poświęcona przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego śp. JE Abp Zygmunta Kamińskiego a w 2013 roku w 80 rocznicę oddała hołd bohaterom  Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Gribauskaite – uroczystości rozpoczynają się Mszą Świętą w intencji lotników a następnie  kontynuowane są w Pszczelniku k/Myśliborza, w miejscu tragicznego a zarazem  historycznego lotu.

Wizyta przebiegła w bardzo podniosłej i ciepłej atmosferze, padły podziękowania ze strony JE Ambasadora, JE Metropolity oraz Konsula za stworzenie szczególnych i pozytywnych relacji litewsko-polskich w regionie Zachodniopomorskim.

Podziękowania za 84. uroczystości S. Dariusza i S. Girenasa (16.07.2017r.)

84. Rocznica Lotu Na 84. uroczystość S. Dariusza i S. Girenasa w Bazylice Archikatedralnej, której Gospodarzem był Metropolita Szczecińsko-Kamieński J.E. Arcybiskup Andrzej Dzięga i Proboszcz Ks. Prałat Dariusz Knapik a współorganizatorem Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce J.E. Šarūnas Adomavičius i Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie, a swoją obecnością zaszczycili - LISTA GOŚCI.

Z prawdziwą satysfakcją dziękujemy za obecność dziennikarzy reprezentujących Kurier Wileński, Radio znad Wili z Redaktorem Krzysztofem Suboczem i Henrykiem Gaszkowskim oraz Telewizji Polskiej Szczecin i Radia Szczecin.

Zdjęcia z ww. wydarzeń w Galerii.

Relacja : TVP Szczecin

Relacja : Radio Szczecin

Film: PAMIĘCI DARIUSA I GIRENASA

Piknik Lotniczy w Świdwinie (1.07.2017r.)

Bitwa na kołduny 1 lipiec 2017r. W nawiązaniu do poprzedniego artykułu, 1 lipca br. na terenie 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie odbył się piknik lotniczy wraz z pojedynkiem kulinarnym na kołduny litewskie pomiędzy reprezentantami Polski i Litwy. Wśród zgromadzonej, blisko 12 tysięcznej publiczności, nie brakowało smakoszy – skonsumowano łącznie ponad 4.000 porcji przepysznych kołdunów litewskich przygotowanych przez obie reprezentacje wg. własnych receptur.

Jury – w składzie: przedstawiciele Bazy Lotnictwa, starosta Powiatu Świdwińskiego, konsul honorowy Republiki Litewskiej oraz redaktor Kuriera Wileńskiego i Radia znad Wilii Krzysztof Subocz – przeliczyło oddane przez zgromadzonych głosy na obie reprezentacje i ogłosiło remis! .Tegoroczna „bitwa” na kołduny tak przypadła organizatorom i zgromadzonej publiczności do gustu, że w przyszłym roku „pojedynek” będzie kontynuowany.

Bitwa na kołduny 1 lipiec 2017r.

Ponadto Powiat Świdwiński i Konsulat Republiki Litewskie w Szczecinie podjęli decyzję o rozszerzeniu współpracy na polu promocji i rozwoju stosunków polsko-litewskich w naszym regionie. Piloci 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie cyklicznie biorą udział w ochronie przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii, podczas rozmowy poruszono też temat bohaterskich lotników litewskich S.Dariusa i S.Girenasa, którzy ulegli katastrofie lotniczej w Pszczelniku k/Myśliborza . Ze strony Konsula padła propozycja objęcia patronatu miejsca katastrofy przez 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem a dopracowanie szczegółów nastąpi podczas tegorocznych obchodów 84 rocznicy lotu w dniu 16 lipca w Szczecinie i Pszczelniku.

Więcej (wideo): Piknik lotniczy i festiwal kołdunów - Świdwin 2017

„Bitwa” na kołduny na pikniku lotniczym w Świdwinie (1.07.2017r.)

W Polsce niemal w każdym większym sklepie można spotkać mrożone pierogi nazywane litewskimi kołdunami. Nazwa ma tyle wspólnego z właściwą recepturą, co …kot z psem.

Bitwa na kołduny 1 lipiec 2017r.Z inicjatywy Henryka Gaszkowskiego, szefa firmy „Henal”, na Pomorzu Środkowym i konsula honorowego Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesława Wierzchosia zaplanowano na 1 lipca wielki festyn „kołdunowy” na pikniku lotniczym w Świdwinie. Ze Świdwina samoloty bardzo często patrolują niebo Litwy, Łotwy i Estonii, a miasteczko nazywane jest małym Wilnem. Mieszka tam bardzo wielu przesiedleńców z Wileńszczyzny.

Wczoraj w Szczecinku odbyło się robocze spotkanie związane ze „świętem” kołdunów. Zabawa będzie polegać na ocenie przez uczestników festynu, smaku i właściwej receptury kołdunów. W dwóch garach będą one gotowane, ale kotły nie będą oznaczone flagami ani Polski ani Litwy. Konsumenci otrzymają oprócz kołdunów także dwie kartki oznaczone numerami, jeden i dwa. Kartki należy wrzucić do koszyka w uznaniu odpowiednich wartości smakowych kołdunów. Jury wyniki ogłosi po zakończeniu degustacji i podliczeniu oddanych kuponów, dopiero wtedy oficjalnie podamy czyje kołduny zwyciężyły, odkrywając tajemnice garów do kogo należą. Polskę będą reprezentować świdwińscy kucharze, a Litwę wyznaczy konsul Wierzchoś, albo może nawet posłuży tej propozycji nasza gazeta. W tym miejscu należy dodać, że starosta świdwiński Mirosław Majka jest wielkim miłośnikiem i Wilna i Litwy. Ostatnio do Muzeum Adama Mickiewicza przekazał stół i cztery krzesła stylizowane na mickiewiczowską epokę.

- Myślę, że to dobry pomysł w popularyzowaniu Litwy – mówi konsul Wierzchoś. Cieszę się, że odwiedziłem wschodnie regiony województwa zachodniopomorskiego, bo tu też sięga jurysdykcja konsulatu. Faktycznie mieszka tu wielu Polaków z Kresów, a także Litwinów. Dotrzemy do nich nie tylko z propozycją smakowania kołdunów, ale z czasem z innymi projektami. Litwa tak jak Polska jest krajem wielokulturowym i warto rozwijać te wspólne kultury, kuchnię, oświatę, wypoczynek. Musimy się wspólnie od siebie uczyć szacunku i miłości do własnych korzeni –dodał konsul Wierzchoś.

Krzysztof Subocz Fot. Autor ( na zdjęciu Konsul Wierzchoś w siedzibie firmy Henal w Szczecinku) - artykuł ukazał się w Kurierze Wileńskim 29.04-2.05.2017r.

Więcej: Głos Koszaliński

Na Zamku Królewskim w Warszawie uczczono niepodległość Litwy (16.02.2017r.)

Z okazji 99 rocznicy Niepodległości Litwy na Zamku Królewskim w Warszawie życzenia w imieniu J.E. Abp Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Wice Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy, złożył Konsul Wiesław Wierzchoś na ręce J.E. Ambasadora Republiki Litewskiej Šarūnasa Adomavičiusa. Region Zachodniopomorski reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz Piotr Sobolewski.

Więcej: Wiadomości Znad Wilii

 

Pamiętali o bohaterskich lotnikach litewskich

Z okazji Zniczy przy pomniku lotników litewskich Dnia Zadusznych zapalono symboliczne znicze przy pomniku litewskich lotników.
Konsulat Republiki LitewskiejZniczy przy pomniku lotników litewskich w Szczecinie wspólnie z Dyrekcją i uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu uczcili pamięć bohaterskich lotników w Pszczelniku.

 

Kolejne spotkanie przedstawicieli litewskiego Portu w Szczecinie

Spotkanie przedstawicieli Portów i UniwersytetówW dniach 13-14 lipca 2016r. w Szczecinie, na zaproszenie Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście S.A i przy współpracy Konsulatu Republiki Litewskiej, złożyła oficjalną wizytę delegacja litewskiego Portu i Uniwersytetu z Kłajpedy.

Była to wizyta kontynuująca rozmowy o charakterze roboczym, na tematy połączenia promowego Kłajpeda/Szczecin-Świnoujście, obrót towarowy w porcie Szczecin, wstępne rozmowy o ewentualnej współpracy pomiędzy ACHEMA GRUP z Kłajpedy i Grupą AZOTY Police oraz nawiązanie współpracy Uniwersytetu Kłajpedzkiego z Uniwersytetem Szczecińskim i Akademią Morską w Szczecinie.

W dniu 13 lipca delegacja litewska zwiedziła Terminal Promowy i LNG w Świnoujściu, Spotkanie przedstawicieli Portów i Uniwersytetównatomiast 14 lipca odbyły się spotkania delegacji litewskiej w Urzędzie miasta Szczecin (zdjęcie u góry), z Beatą FURMAŃCZYK - Dyrektor Handlowy Grupy AZOTY Police, a następnie zprzedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego z JM Edwardem WŁODARCZYKIEM (zdjęcie obok) na czele oraz z przedstawicielami Akademii Morskiej w Szczecinie z JM Stanisławem GUCMĄ na czele.

W godzinach popołudniowych przedstawiciel ACHEMA GROUP wizytował, w obecności Zbigniewa CHACHUŁY - Z-cy Dyrektora Marketingu, Bulk Cargo-Port Szczecin.

83. rocznica śmierci lotników litewskich i wydarzenie temu towarzyszące

83 rocznica śmierci litewskich lotnikówW dniach 16-17 lipiec 2016r. odbyły się występy litewskiego chóru Akademii Nauk Litwy na Zamku Książąt Pomorskich i w Katedrze Szczecińskiej oraz wystawa fotogramów Romualdasa Požarskisa pt. „Litwa 1988-1933”.

Głównym wydarzeniem były obchody 83. rocznicy bohaterskich lotników litewskich – Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, którzy pokonując trasę przez Atlantyk, z Nowego Jorku do Kowna, zginęli pod Pszczelnikiem.

Więcej informacji nt. uroczystości:

Kurier Wileński

Kurier Szczeciński

Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza - Czas fascynacji aeroplanem

Zdjęcia z ww. wydarzeń w Galerii.

Podziękowania Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Pismo z Urzędu Wojewódzkiego w 83 rocznicę śmierci lotników litewskich

Spotkanie z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie

Spotkanie z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie.

Ścisła współpraca, trwająca już od 5 lat, zaowocowała dotychczas wymianą młodzieży Polski i Litwy m.in. w Stargardzie Szczecińskim, gdzie została wydana wspólna Książka Kucharska ze specjałami i tradycyjnymi potrawami kuchni litewko-polskiej oraz w Kołobrzegu, gdzie odbyły się warsztaty plastyczne młodzieży obydwu Państw.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie organizuje i patronuje różnym konkursom. Tegoroczny konkurs z wiedzy o Litwie w regionie zachodniopomorskim, wygrała młodzież OHP z Łobza – to zwycięstwo zapewniło im udział w konkursie Ogólnopolskim.

Zachodniopomorski Wojewódzki Komendant OHP w Szczecinie Tomasz Namieciński wraz ze swoim Zastępcą Wiolettą Wiercimiak oraz Dyrektorem Biura Dariuszem Pisarskim byli zgodni z Konsulem Honorowym Republiki Litewskiej w Szczecinie o kontynuacji dalszej ścisłej współpracy.

Rewizyta przedstawicieli portu Szczecin-Świnoujście w Kłajpedzie

Spotkanie przedstawicieli portu Szczecin-Świnoujście oraz portu w KłajpedzieW dniach 07-08 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie i Konsulatu Rzeczypospolitej Polski w Kłajpedzie - pod patronatem Ambasady Litwy w Polsce oraz Ambasady Polski na Litwie - delegacja Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście S.A., z Prezesem Dariuszem Słaboszewskim, Bulk Cargo-Port Szczecin z Vice Prezesem Wojciechem Pysiakiem pod przewodnictwem Posła Rzeczypospolitej Polski z Regionu Zachodniopomorskiego Pana Artura Szałabawki, złożyła rewizytę w Porcie Kłajpeda.

Stroną zapraszającą ze strony litewskiej był Audrius Pauža Dyrektor Generalny KLASCO - Kłajpeda. Podczas rozmów roboczych poruszono tematy połączenia promowego Kłajpeda - Szczecin/Świnoujście, współpracy Portów oraz ewentualnej współpracy w branży chemicznej i stoczniowej.

W rozmowach uczestniczyli: Dyrektor Generalny Portu Państwowego Kłajpedy - Arvydas Vaitkus, Dyrektor Administracyjny Miasta Kłajpedy - Saulius Budinas, Szef Rozwoju Koncernu Grupy Achemos - Giedrus Nomeika, Dyrektor Generalny Terminalu Paliwowego - Albertas Gimbutas, Dyrektor Stoczni Remontowej - Alvydas Butkus oraz Dyrektor Naczelny DFDS - Jonas Nazarovas.

Spotkanie przedstawicieli portu Szczecin-Świnoujście oraz portu z Kłajpedy

Spotkanie przedstawicieli portu Szczecin-Świnoujście oraz portu w KłajpedzieW dniach 4-6 listopada 2015r., z inicjatywy Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polski w Kłajpedzie, gościła w Szczecinie oficjalna delegacja KLASCO Kłajpeda w osobach Dyrektora Generalnego KLASCO, Pana Audrius Pauža i Konsultanta d/s Logistyki Pana Karolisa Grigalauskasa.

Celem zapoznania się z możliwościami portowymi Szczecina i Świnoujścia. Goście byli podejmowani przez Prezesa Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście Pana Zbigniewa Miklewicza, Prezesa Bulk Cargo-Port Szczecin Pana Bogdana Trzcińskiego oraz Prezesa Treminalu Promowego w Świnoujściu Pana Piotra Trojanowskiego.

W wyniku spotkania, Dyrektor Generalny KLASCO Klaipeda, zaproponował kontynuację dalszych rozmów w Kłajpedzie na początku 2016 roku, które będą miały na celu nawiązania ścisłej współpracy w zwiększeniu obrotu towarowego oraz wypracowania wspólnego stanowiska na arenie Unii Europejskiej.

Więcej:
- Portal Morski

Spotkanie z Leokadią Komaiszko

Spotkanie z Leokadią Komaiszko w SzczecinieW dniu 8 października w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zaproszenie Stowarzyszenia Świteź, odbyło się spotkanie pisarki, poetki Pani Leokadii Komaiszko urodzonej na Litwie a obecnie mieszkającej w Liège/Belgia - piszącej w języku polskim, francuskim i litewskim. Na autorskim spotkaniu był obecny Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie.

Więcej:
- Książnica Pomorska
- Portal Informacyjny w Szkocji i Anglii
- Express Australijski

35. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie

35. Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w SzczecinieW dniu 30 sierpnia 2015r. o godzinie 10:30 przed bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczyste obchody 35. Rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Po okolicznościowym przemówieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz mszy świętej, której przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński Abp Andrzej Dzięga nastąpiło złożenie kwiatów przed pomnikiem Ofiar Grudnia 70. W uroczystości wziął udział Konsul Honorowy Republiki Litewskiej Wiesław Wierzchoś wraz z Konsulami Meksyku, Włoch i Rosji.

Podziękowania Ambasady RL dla Konsulatu w Szczecinie

82 rocznica śmierci litewskich lotników

82. rocznica śmierci litewskich lotników

W miniony weekend odbyły się w Szczecinie i Pszczelniku obchody 82. rocznicy katastrofy samolotu "Lituanica", w której zginęli litewscy lotnicy: Steponas Darius i Stasys Girėnas. W obchodach uczestniczyli ambasador Litwy Šarūnas Adomavičius z małżonką, konsul honorowy Litwy w Szczecinie Wiesław Wierzchoś, przewodniczący rady miejskiej Szczecina Artur Szałabawka, a także starosta powiatu myśliborskiego Arkadiusz Janowicz. Gospodarzem uroczystości w Pszczelniku był burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski.

82 rocznica śmierci litewskich lotników

Więcej informacji nt. uroczystości:

- Wiadomości znad Willi (cały artykuł)

- TVP Szczecin

- Kurier Szczeciński

Zdjęcia z ww. wydarzeń w Galerii.

 

Porozumienie pomiędzy Szczecinem i Kłajpedą

W dniach 12-15 czerwca w Szczecinie , odbyły się Baltic Tall Ships Regatta 2015 . Na uroczystości przybyła delegacja miasta Kłajpedy z Vice Mer Juditą Simonavičiūtė, która w dniu 13 czerwca podpisała z Prezydentem Piotrem Krzystkiem, stałe Porozumienie Współpracy Partnerskiej pomiędzy miastami Szczecin i Kłajpedy w obecności między innymi Generalnego Konsula Honorowego RP w Kłajpedzie Tadeusza Macioła i Konsula Honorowego Republiki Litewskiej w Szczecinie, Wiesława Wierzchoś.

Porozumienie podpisane przez władze obu miast dotyczy m.in. wspierania uczelni wyższych, środowisk artystycznych, samorządów gospodarczych oraz współpracy w dziedzinie gospodarki morskiej. Dokument nawiązuje do porozumień zawartych z Kłajpedą w 2002 r. i 2009 r.

W dniu 14 czerwca delegacja w obecności Proboszcza Katedry Metropolitalnej p.w. Św. Jakuba, mniejszości litewskiej oraz uczestników Regat z Daru Młodzieży, złożyła kwiaty pod tablicą bohaterskich lotników litewskich S.Dariusa i S.Girenasa a następnie pod pomnikiem w Pszczelniku w obecności burmistrza Miasta Myślibórz.

Zdjęcia z ww. wydarzeń w Galerii.

Podziękowania dla Konsulatu

Podziękowania od Lions Club Magnolia Szczecin dla Konsulatu RL w Szczecinie

Szczecin – Kłajpeda
Łączy nas morze, port i wspólna historia

W piątek po południu otwarto w Kłajpedzie wystawę poświęconą Szczecinowi. Wydarzenie odbyło się w ramach kłajpedzkiego etapu Baltic Tall Ships Regatta 2015, uczestniczyli w nim wicemer Kłajpedy Judita Simonavičiūtė, wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska, konsul honorowy Litwy w Szczecinie Wiesław Wierzchoś, a także konsul generalny RP w Kłajpedzie Tadeusz Jerzy Macioł. Prace poświęcone stolicy Pomorza Zachodniego będzie można oglądać na placu przed Arką upamiętniającą powstanie 1923 roku w Kłajpedzie (niedaleko od mostu prowadzącego z centrum na stare miasto).

Więcej: ZW.lt - Wiadomości znad Wilii

Podziękowania dla Konsulatu

Podziękowania od TVP Szczecin dla Konsulatu RL w Szczecinie

25 lecie odzyskania Niepodległości przez Litwę.

Konsulat Republiki Litewskiej w Szczecinie, rozpoczął uroczyste obchody 25 lecia odzyskania Niepodległości Litwy. Specjalne podziękowanie dla Abp Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiemu oraz Patronów Medialnym Konsulatu.

Informacje na temat 25 lecia odzyskania Nipodległości przez Republikę Litewską znajdziecie Państwo:

- w Zawsze w Piątek TVP Szczecin (ok. 23:14 min) - » link «
- w Kronice TVP Szczecin (ok. 8:56 min) - » link «
- w Kurierze Szczecińskim - » link «

Ambasador Litwy odwiedził Szczecin:
- relacja w Kronice Szczecińskiej (ok. 10:43 min) - » link «
- na stronie Urządu Wojewódzkiego » link «
- na stronie Urzędu Marszałkowskiego » link «
- na stronie Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście » link «

Podziękowania dla Konsulatu

Podziękowania od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie dla Konsulatu RL w Szczecinie

Pożegnanie Mariana Jurczyka

Pogrzeb Mariana Jurczyka w Katedrze w Szczecinie W dniu 03 stycznia 2015 roku w Katedrze Metropolitalnej pw. Św. Jakuba w Szczecinie Konsul Honorowy Wiesław Wierzchoś, pożegnał Mariana Jurczyka, Przyjaciela Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie.


W 81. rocznicę tragicznego lotu

Litewskie święto O bohaterskim wyczynie dwóch litewskich lotników, którzy w 1933 r. samolotem"Lituanica” w przelocie z Nowego Jorku do Kowna tragicznie zakończony w naszym Regionie. W niedzielę (13.07.2014r.) odbyły się uroczystości upamietniające lotników litewskich w Katedrze pw. Św. Jakuba. Mszę koncelebrował Metropolita Szczecińsko-Kamieński J.E. Abp. Andrzej Dzięga. Po mszy i po uroczystym złożeniu kwiatów pod tablicą S. Dariusa i S. Girenesa przez delegację litewską i zaproszonych gości, na dalsze uroczystości delegacja udała się do Pszczelnika. Zdjęcia z Uroczystości znajdziecie Państwo w dziale Galeria.

Więcej informacji:
- Kurier Szczeciński - 81. Rocznica
- TVP Info - 80. Rocznica

Medal Orderu "Za zasługi dla Litwy"

OdznaczenieJ.E. Dalia Gribauskaitė - Prezydent Republiki Litewskiej - Dekretem o nadaniu obywatelom Republiki Litewskiej i innych Państw Orderów i Medali Państwa Litewskiego, z okazji Dnia Państwowości Rocznicy Koronacji Króla Mendoga, odznaczyła Medalem Orderu "Za zasługi dla Litwy" Wiesława Wierzchoś - Konsula Honorowego Republiki Litewskiej w Szczecinie - Wilno 6 Lipca 2014 roku.

Więcej informacji:
- Wiadomości Znad Wilii cz.1
- Wiadomości Znad Wilii cz.2
- Wilnoteka

Duńska Książęca Para w Szczecinie

Duńska Książęca Para w Szczecinie Szczecin 14 maj 2014r.
Konsul Honorowy Republiki Litewskiej Wiesław Wierzchoś miał honor i zaszczyt złożyć gratulacje i życzenia z okazji 10-lecia Rocznicy Ślubu Jego Królewskiej Wysokości Następcy Tronu Królestwa Danii Księciu Fryderykowi i Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Marii Elżbiecie oraz wręczyć upominek symbolizujący od Krewy 1385 roku, Unię Polsko-Litewską, gdzie Wielki Książę Litewski Jagiełło zostaje Królem Polski.

Podziękowania Urzędu Marszałkowskiego

Podziękowania Urzędu Marszałkowskiego

Podziękowania dla Konsulatu

Podziękowania od Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Zespoły litewskie w Szczecinie

Zespoły Litewskie w SzczecinieZ okazji obchodów dni Niepodległości Litwy w dniach 8 - 10 marca 2014r przebywały w Szczecinie zespoły litewskie: zespół pieśni i tańca Vilnele oraz żeński zespół pieśni kościelnej Guoste.

Pokaz pieśni i tańca Liwy został zaprezentowany w Domu Kultury Słowianin, dzięki uprzejmości dyrektora Jacka Janiaka, oraz w Katedrze Archidiecezjalnej p.w. Św. Jakuba, z przyzwolenia Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Abp. Andrzeja Dzięgi.

Pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Gieblewicza, grupa Gości z Litwy, zwiedzała i zapoznała się z historią naszego miasta oraz regionu, z Muzeum Narodowym w Szczecinie włącznie.

W ostatnim dniu pobytu Goście złożyli kwiaty pod pomnikiem S.Dariusa i S.Girenasa w Pszczelniku oraz spotkali się w Ratuszu z Burmistrzem miasta Myślibórz, Arkadiuszem Janowiczem.

Prezydent Litwy w Szczecinie i Pszczelniku

Pamięci dzielnych lotników - Litewskie święto

80 rocznica lotuOSIEMDZIESIĄT lat temu lotnicy litewscy Steponas Darius i Stasys Girenas wyruszyli z Nowego Jorku do Kowna. MSZĘ św. w szczecińskiej katedrze koncelebrowali przewod-niczący Konferencji Episkopatu

Zabrakło im 650 kilometrów do celu. Rozbili się w Pszczelniku koło Myśliborza. Swój lot dedykowali wolnej Litwie i do dzisiaj są największymi bohaterami w swoim kraju. » więcej «

Nie dolecieli z Nowego Jorku do Kowna…

Lotnicy LitewscyDwaj litewscy piloci - Steponas Darius i Stasys Girenas - wyemigrowaliu przed I wojną światową do Stanów Zjednoczonych. Obaj mieli za sobą służbę w armii amerykańskiej. Po ukończeniu służby wojskowej pracowali w amerykańskim lotnictwie cywilnym.

Lotnicy wystartowali z Nowego Jorku rankiem 15 lipca 1933 roku - w rocznicę zwycięstwa wojsk polskich i litewskich pod Grunwaldem. Zamierzali pokonać trasę o długości ponad 7 tysięcy kilometrów bez lądowania. Ich celem było Kowno, a swój lot dedykowali wolnej Litwie. » więcej «

Odznaczenie i podziękowania dla Konsulatu oraz relacje w mediach dot. 80 rocznicy Lotu Dariusa i Girenasa

Prezydent Litwy decenił pracę Konsulatu na rzecz współpracy pomiędzy Litwą i Polską w dziedzinie rozwoju i zaciśniania więzi pomiędzy naszymi krajami i narodami. Natomiast Minister Spraw Zagranicznych Litwy odznaczył Konsula Orderem Gwiazdy Dyplomacji Litewskiej. » więcej «

Hołd bohaterom Litwy

W 80. rocznicę tragicznego lotu

ZBLIŻA SIĘ 80. rocznica tragicznej śmierci lotników litewskich – Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, którzy w 1933 r. bezlądowania przemierzyli Atlantyk i w drodze doKowna zginęli w lesie pod Pszczelnikiem koło Myśliborza. W niedzielę (14 bm.) w Szczecinie i Pszczelniku odbędą się doroczne uroczystości upamiętniające bohaterów Litwy. Przyjedzie na nie prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite. Tegoroczne obchody rozpoczną się już w sobotę o g. 19 na placu przed Urzędem Miasta i Gminy w Myśliborzu, gdzie wystąpi orkiestra oraz żołnierze z jednostki reprezentacyjnej Litewskich Sił Powietrznych.» więcej «

Co zamierza Litwa

Zmiana prezydencji w Unii Europejskiej Rozmowa z Wiesławem Wierzchosiem, konsulem honorowym Litwy w Szczecinie

–Z JAKIMI nadziejami Litwa przejęła przewodnictwo w Unii Europejskiej? – Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. Litwa przewodniczy w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że 1 lipca był ważnym dniem nie tylko dla Litwy, ale również dla Chorwacji, która oficjalnie stała się nowym członkiem UE, rozszerzając tym samym wspólnotę do 28 państw członkowskich. » więcej «

Podziękowania dla Konsulatu

Zaangażaowanie oraz pomoc udzielona Kapitanowi Portu w Kłajpedzie podczas jego wizyty na Terminalu LPG w Świnoujściu została doceniona przez Zarząd Portu w Kłajpedzie.» więcej «

Jak to jest z tą Polską i Litwą

Rozmowa z Loretą Zakarevičiene, ambasador Litwy w Polsce

– Jak pani ocenia stosunki polsko-litewskie?
– Nie są one tak złe, jak przedstawiają to niektóre media. Normalne stosunki między państwami. Zresztą niedawno odbyło się szereg spotkań między politykami z naszych krajów. Rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych i premierzy. A prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości Litwy w Wilnie.» więcej «

Gorące Pytania Kuriera Szczecińskiego

Stosunki polsko-litewskie
Odpowiada Wiesław Wierzchoś, konsul honorowy Litwy w Szczecinie

–Co oznacza wizyta premiera Litwy Algirdasa Butkevicziusa w Polsce i planowana rewizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego?
– Na pewno pozwoli na usunięcie niedomówień i znalezienie kompromisu, na przykład dotyczącego dwujęzycznych tablic i pisowni polskich nazwisk na Litwie, a także ścisłej współpracy gospodarczej i politycznej, chociażby z tytułu objęcia przez Republikę Litewską prezydencji w Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 roku.» więcej «

Współpraca Unity Line z myśliborską szkołą

Podpisanie umowy pomiędzy PŻM a szkołą w MyśliborzuPraktyki na promach uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu czekają atrakcyjne praktyki zawodowe. Będą doskonalić umiejętności gastronomiczne na promach Unity Line. W czwartek spółka i szkoła podpisały w Szczecinie umowę o współpracy. » więcej «

Praktyki uczniów ZSP Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na Promach grupy PŻM.

Praktyki uczniów ZSP Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na Promach grupy PŻM. W dniu 19.11.2012r. odbyło się w Szczecinie spotkanie z udziałem Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Pana Wiesława Wierzchosia, Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu Pani Elżbiety Urbaniak, Szkolnego doradcy zawodowego Pana Tadeusza Urbaniaka oraz przedstawicieli Unity Line.

Więcej na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu

Zmarł Piotr Niewiński opiekun Pomnika Dariusa i Girenasa w Pszczelniku

Pogrzeb Piotra NiwińskiegoW imieniu ambasady Republiki Litewskiej, Attaché obrony i Attaché Kultury oraz wszystkich pracowników ambasady pragnę wyrazić głęboki żal z powodu śmierci Piotra Niewińskiego – serdecznego i wiernego przyjaciela Litwy. Piotr Niewiński przez wiele lat pracując w Nadleśnictwie Myślibórz i Różańsko... » więcej «

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu

Inauguracja roku w MyśliborzyUroczystość inauguracji roku szkolnego 2012/2013 w ZSP Nr 3 w Myśliborzu rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Urbaniak powitaniem gości: Honorowego Konsula Republiki Litewskiej w Szczecinie Pana Wiesława Wierzchosia, przedstawicieli rady rodziców, pracowników administracji i obsługi. Powitała również młodzież i grono pedagogiczne.

Więcej na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu

„Polsko – litewska przyjaźń w kadrze” w Kołobrzegu

Przyjaźń w kadrze„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.” Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda już po raz drugi zrealizowała projekt wymiany młodzieży z Litwą. Uczestnicy kółka fotograficznego „Chwila” z OHP w Wałczu uczestniczyli w projekcie „Polsko – litewska przyjaźń w kadrze” finansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, która odbyła się w Kołobrzegu w dniach 20-24.08.2012. » więcej «

79 Rocznica Lotników

79 rocznica LotuW dniu 8 lipca 2012 r. o godz. 12.00 w Pszczelniku odbyły się uroczystości z okazji 79 rocznicy tragicznej śmierci lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa.W dniu 17 lipca 1933 r. w trakcie próby przelotu bez lądowania z Nowego Jorku do Kowna, samolot „Lituanica” z dwoma osobami na pokładzie rozbił się w pobliżu miejscowości Pszczelnik. Celem, który postawili sobie lotnicy było zaznaczenie w świadomości ówczesnego świata obecności swojej Ojczyzny – Niepodległej Litwy.» więcej «

Podziękowania dla Konsulatu RL w Szczecinie

Do Konsulatu wpłyneły listy z podziękowaniami za organizację spotkania dla Stowarzyszenia Lider Pojezierza oraz ogranizację spotkania Biskupów ds. Wzajemnych Kontaktów.

Spotkania odbyły się w Rezydencji Konsula Republiki Litewskiej w Szczecinie - Dworku Siadło, gdzie uczestnicy zakończyli wizytę uroczystym obiadem. » więcej «

Warsztaty młodzieży z Polski i Litwy

Pszczelnik – historia, która łączy

Warsztaty młodzieży z Polski i LitwyGRUPA młodzieży z Polski i Litwy odebrała w sobotę certyfikaty ukończenia warsztatów dziennikarskich. Uroczystość odbyła się w rezydencji konsula honorowego Litwy w Siadle Dolnym. Młodzież uczestniczyła w polsko-litewskim projekcie „Pszczelnik – historia która łączy”.» więcej «

Biskupi z Polski i Litwy

PodziękowaniaPszczelnik. W ramach bogatego programu spotkań Biskupów Polski i Litwy ds. Wzajemnych Kontaktów, które odbywają się od kilku dni w Szczecinie (o czym już wcześniej informowaliśmy) nie zabrakło też wspólnego wyjazdu i spotkania przy pamiątkowym pomniku litewskich lotników w lesie w pobliżu wsi Pszczelnik gm. Myślibórz. » więcej «

Litewskie święto

Warsztaty młodzieży z Polski i LitwySzczecin/Pszczelnik.
Z okazji 78. rocznicy śmierci litewskich lotników, w Katedrze Archidiecezjalnej pw. Św. Jakuba w Szczecinie oraz w Pszczelniku k. Myśliborza odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenie.» więcej «

Koncerty, sztuczne ognie i prezydent na maszcie

BrabanderGłównymi atrakcjami tegorocznych Dni Morza w Szczecinie byli muzycy z zespołu perkusyjnego Safri Duo, pokazy fajerwerków oraz, rzecz jasna, żaglowce. Na największej plenerowej imprezie w naszym mieście w miniony weekend bawiły się tysiące szczecinian. Wszystko rozpoczęło się w piątek, gdy przy Wałach Chrobrego zaczęły cumować żaglowce, old-timery, jachty i okręty Marynarki Wojennej. W piątek odbyły się także pierwsze występy na specjalnej scenie na wodzie, która była atrakcją samą w sobie. Filharmonia Szczecińska zagrała tam koncert „Na bursztynowym szlaku”. Inne koncerty odbywały się także na Łasztowni.

Chcę łączyć, nie dzielić

Pani ambasador o promach i książce kucharskiej - Rozmowa z Loretą Zakareviciene, ambasadorem Republiki Litewskiej w Polsce.

Ambasador Litwy– W OSTATNICH dniach kwietnia przebywała pani przez dwa dni z oficjalną wizytą na Pomorzu Zachodnim. Jak się okazało, był to pobyt niezwykle intensywny w kontakty. O ile wiem, nie był to pani pierwszy przyjazd do Szczecina.
– Pierwszy raz byłam w Szczecinie przed trzyziestoma laty w gościnie u rodziny męża. Nigdy nie zapomnę tego przeżycia, kiedy stałam przy bramie Stoczni Szczecińskiej w czasie sierpniowych strajków i kibicowałam narodzinom „Solidarności”.

Abasador w Stargardzie Szczecińskim

Ambasador RL w StargardzieDzisiaj Ambasador Republiki Litewskiej w Warszawie – Loreta Zakarevičienẻ odwiedziła Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy w Stargardzie Szczecińskim. Wizytacja ośrodka związana była z realizacją programu wymiany młodzieży polsko - litewskiej. Gości przywitali: prezydent Stargardu Szczecińskiego - Sławomir Pajor, kierownik Ośrodka OHP – Wiesław Jaworski, komendant Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczego Hufca Pracy – Artur Szałabawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego Jerzy Hernet oraz pracownicy stargardzkiego OHP.

Polsko-litewskie partnerstwo portów morskich

GazoportPrzez trzy dni przebywała w Polsce delegacja przedstawicieli morskiego biznesu z Kłajpedy. Termin spotkania niefortunnie nałożył się z euroregionalnym programem biznesu Morza Bałtyckiego „Świnoujście — Heringsdorf”. W tym drugim uczestniczyli m. in. n. b. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, b. minister Jacek Piechota i obecny wicepremier Waldemar Pawlak.

Dom Litewski w Polsce

Dom LitewskiJest takie miejsce w Polsce, gdzie czuje się najnowszą historię Litwy. To Pszczelnik w powiecie myśliborskim na Pomorzu Zachodnim. To tu został przerwany lot dwóch litewskich pilotów, którzy maleńkim samolocikiem „Lituanica” zamierzali zwrócić uwagę świata na mały europejski kraj, jakim przed II wojną była Litwa.

Laureat Konkursu Chopinowskiego odwiedza Szczecin

Lukas GeniusasLaureat II Nagrody XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 2010 Lukas Geniusas - gościem Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie.

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku !

Wesołych Świąt

Porty i linia promowa

Port i linia promowaZ wizytą w Kłajpedzie. Niedawno do Kłajpedy zawitała delegacja z Pomorza Zachodniego, która się zapoznała z obecnymi możliwościami przeładunkowymi litewskiego portu oraz rozmawiała o projekcie uruchomienia z niego połączenia promowego do Świnoujścia.

Ambasador Litwy żegna się z Warszawą

Egidijus MeilūnasEgidijus Meilūnas, ambasador Republiki Litewskiej w Warszawie, kończy swoją misję. We wtorek w swojej rezydencji spotkał się z przyjaciółmi, ludźmi z którymi współpracował przez kilka lat.
— Żal zostawiać tak piękne miasto, tak wspaniałych ludzi, moich przyjaciół. Serdecznie chcę podziękować m. in. Panu Konsulowi Honorowemu RL w Szczecinie Wiesławowi Wierzchosiowi. W zeszłym roku był on inicjatorem pierwszego polsko-litewskiego forum gospodarczego. Mam nadzieję, że będą kolejne i też z dobrym efektem dla obu państw.

Z Kłajpedy do Świnoujścia

Czy połączy nas woda?
Rozmowa z Algirdasem Brazauskasem, byłym prezydentem i byłym premierem Litwy

Brazauskas– Przypłynął pan do Szczecina jako uczestnik regat The Tall Ships’Races jachtem z Kłajpedy. Jak odbiera pan to wydarzenie?
– Jestem pełen jak najlepszych wrażeń. Dla każdego portu jest wielkim honorem przyjmować tak znakomite jednostki pływające, tym bardziej że żagle w XXI wieku jako środek transportu przechodzą do historii. Sport żeglarski oczywiście się rozwija. I to zawdzięcza właśnie organizowanym regatom i takim spotkaniom, jakie odbyły się na początku sierpnia w Szczecinie.

W Szczecinie i Pszczelniku

Pamięci litewskich pilotów

W PSZCZELNIKU, miejscu bardzo bliskim Litwinom, odbędą się w niedzielę uroczystości 77. rocznicy tragicznej śmierci ich dwóch bohaterów narodowych. W spotkaniu weźmie udział litewski wiceminister spraw zagranicznych Evaldas Ignatavičius.

Spotkanie z młodzieżą w Stargardzie

Konsul spotkał się z młodzieżą

OHP3 marca konsul Litwy Wiesław Wierzchoś, inicjując współpracę w zakresie wymiany młodzieży, spotkał się z uczestnikami i kadrą OSiW w Stargardzie Szczecińskim. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie Szczecińskim, jako jedyna dotychczas placówka szkoleniowo-wychowawcza w zachodniopomorskim, miał okazję gościć konsula Republiki Litewskiej w Szczecinie. Gość odwiedził uczestników Ośrodka okazując duże zainteresowanie możliwościami współpracy i wymiany doświadczeń w pracy z młodzieżą.

Litewskie impresje

Tygrys w sidłach kryzysu

Wilno– NASZ PKB rósł 9-10 proc. rocznie, sprzyjały temu tanie kredyty przeznaczane na konsumpcję – wyjaśnia Daumantas Lapinskas, doradca litewskiego ministra gospodarki.

– Dziś sytuacja się zmieniła. Główne przyczyny tego stanu to światowy kryzys i spadek dochodów z eksportu.

Pamiętają o lotnikach

Litewskie święto

Lotnicy litewscy, 76 rocznicaZ OKAZJI 76. rocznicy śmierci litewskich lotników w katedrze archidiecezjalnej pw. św. Jakuba w Szczecinie oraz w Pszczelniku k. Myśliborza odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenie. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz litewskich, polskich, województwa zachodniopomorskiego, powiatu i gminy Myślibórz.

Zaproszenie na Litwę

Żagle nad Kłajpedą

Mer KłajpedyW CZASIE szczecińskich Dni Morza spotkaliśmy mera Kłajpedy Rimantasa Taraskeviciusa, który przyjechał do Szczecina na zaproszenie prezydenta Piotra Krzystka wraz z konsulem honorowym RP w Kłajpedzie Tadeuszem Maciołem.
– PODOBNO przyjechał pan skorzystać ze szczecińskich doświadczeń.
– Organizujemy w bieżącym roku w Kłajpedzie, od 31 lipca do 3 sierpnia, międzynarodowe regaty Tall Ships’ Races 2009.

W Muzeum Historii Szczecina

Litewska wojna po wojnie

Wojna po wojnieWYSTAWA pn. „Karas po karo” (Wojna po wojnie) otwarta została w sobotę w 90. rocznicę niepodległości Litwy w Muzeum Historii Szczecina przy ul. Mściwoja II. W wernisażu uczestniczył Jonas Kindurys, konsul Generalny Republiki Litewskiej w Polsce. Liczne zdjęcia i dokumenty ukazują dramatyczny okres antysowieckiego oporu zbrojnego Litwinów w latach 1945-1953.

Litwini w szczecińskim porcie

Młodzież litewska w SzczecinieWCZORAJ gościła w Szczecinie młodzież z Gimnazjum im. Dariusa i Girenasa w Kownie. Trzydziestoosobowa grupa przyjechała w ramach polsko-litewskiej wymiany młodzieży do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu. W Polsce są od poniedziałku. ZWIĄZKI szkół z Myśliborza i Kowna nie są przypadkowe.