Odznaczenie i podziękowania dla Konsulatu oraz relacje w mediach dot. 80 rocznicy Lotu Dariusa i Girenasa


Prezydent Litwy decenił pracę Konsulatu na rzecz współpracy pomiędzy Litwą i Polską w dziedzinie rozwoju i zaciśniania więzi pomiędzy naszymi krajami i narodami. Natomiast Minister Spraw Zagranicznych Litwy odznaczył Konsula Orderem Gwiazdy Dyplomacji Litewskiej.

- Relacja fotograficzna w Katedrze Św. Jakuba w Szczecinie: » link «

- Audycja radiowa w Radiu Wnet.pl: » link «

Podziękowania PodziękowaniaPodziękowania Podziękowania