Współpraca Unity Line z myśliborską szkołą

Praktyki na promach uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu czekają atrakcyjne praktyki zawodowe. umowa_pzm_mysliborz_ksBędą doskonalić umiejętności gastronomiczne na promach Unity Line. W czwartek spółka i szkoła podpisały w Szczecinie umowę o współpracy.

Umowę podpisano w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej. Spółka promowa Unity Line należy bowiem do Grupy PŻM.

– Mamy nadzieję, że ta umowa będzie owocować większymi umiejętnościami nabytymi podczas praktyk, a młodzież pozna specyfikę pracy na morzu – mówił Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny PŻM.

umowa pżm myślibórz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu kształci w różnych dziedzinach, m.in. w gastronomii. Umożliwia zdobycie zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych, technika kelnera (specjalność barmana) oraz zawód kucharza.

– Mamy dobrą bazę do nauki zawodu, nowoczesne pracownie, ale nie zastąpią one prawdziwej praktyki – zaznaczyła Elżbieta Urbaniak, dyrektor ZSP nr 3 w Myśliborzu. 
– Zajęcia takie odbywają się poza szkołą, u różnych pracodawców. Teraz będą prowadzone również pod okiem bardzo wykwalifikowanej kadry na promach, co jest dużym wyróżnieniem dla naszej szkoły i szansą na jej promocję.

Z Unity Line współpracuje ok. 50 szkół z całej Polski. W ciągu ostatnich sześciu lat praktyki na promach odbyło prawie 2,5 tys. uczniów.

umowa pżm– Jesteśmy zadowoleni, że możemy uczestniczyć w programie edukacji młodzieży – powiedział prezes Unity Line Jarosław Kotarski. – Szkoła określa program praktyk, a my się do niego dostosowujemy.

Spotkanie miało uroczysty charakter. Wzięli w nim udział m.in. konsul honorowy Litwy w Szczecinie Wiesław Wierzchoś i bp Marian Błażej Kruszyłowicz. Nieprzypadkowo. Konsul był pomysłodawcą podpisania umowy. Placówka w Myśliborzu nosi imię S. Dariusa i S. Girenasa. To litewscy lotnicy, którzy 80 lat temu zginęli w katastrofie awionetki w pobliżu Pszczelnika w powiecie myśliborskim. Biskup Kruszyłowicz natomiast, jak sam zaznaczył, jest zaprzyjaźniony z PŻM i Litwinami.

– Od 1995 roku mamy połączenie ze Szwecją, a dziś otworzyliśmy nową linię z Litwą – żartował prezes Unity Line.

W uroczystości podpisania umowy wzięły też udział myśliborskie władze – starosta Arkadiusz Mazepa i burmistrz Arkadiusz Janowicz. (ek)

Więcej informacji: Kronika Szczecińska z dnia 31.01.2013r. godz. 18:00

Źródło: Kurier Szczeciński z dnia 1.02.2013r.