„Polsko – litewska przyjaźń w kadrze” w Kołobrzegu

Przyjaźń w Kadrze„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.” Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda już po raz drugi zrealizowała projekt wymiany młodzieży z Litwą. Uczestnicy kółka fotograficznego „Chwila” z OHP w Wałczu uczestniczyli w projekcie „Polsko – litewska przyjaźń w kadrze” finansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, która odbyła się w Kołobrzegu w dniach 20-24.08.2012.

Stronę litewską reprezentowała młodzież ze szkoły im. Tito Masiulisa z Kowna. W spotkaniu wzięło udział 20 Polaków i Litwinów w wieku 14-17 lat. Głównym celem projektu była integracja młodzieży z Polski i Litwy oraz poszerzenie wiedzy uczestników na temat kultury i sztuki obu krajów. Młodzież nabyła również nowych umiejętności fotograficznych.

Więcej informacji na stronie: OCHOTNICZE HUFCE PRACY Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda