Podziękowania dla Konsulatu RL w Szczecinie

Do Konsulatu wpłyneły listy z podziękowaniami za organizację spotkania dla Stowarzyszenia Lider Pojezierza oraz ogranizację spotkania Biskupów ds. Wzajemnych Kontaktów.

Spotkania odbyły się w Rezydencji Konsula Republiki Litewskiej w Szczecinie - Dworku Siadło, gdzie uczestnicy zakończyli wizytę uroczystym obiadem.

PodziękowaniaPodziękowaniaPodziękowania